bild av stock

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Zapewnienie jakości profili konstrukcyjnych - krok po kroku

Tutaj dowiesz się, w jaki sposób zarządzamy jakością naszych profili konstrukcyjnych i jak zapewniamy pełną identyfikowalność i niezmiennie wysoki poziom jakości wszystkich profili wytwarzanych w naszym procesie produkcji.

Sprzedaż 

Przyjmowanie zamówień i zarządzanie umowami dostawy oraz wymaganiami technicznymi klienta, w ścisłej współpracy z
resztą organizacji.

Łańcuch dostaw

Zamawianie surowców i organizowanie optymalnego procesu produkcji.

Zarządzanie produkcją 

Konfiguracja procesu pultruzji z wykorzystaniem zarządzania parametrami IFIX oraz instrukcje pracy w postaci standardowych procedur operacyjnych i instrukcji weryfikacji zapewniają nieprzerwany przebieg procesu i stabilną, jednolitą jakość.

Surowce

Wszystkie surowce używane do produkcji profili są sprawdzane przez naszych podwykonawców, a kontrole te są dokumentowane w formie certyfikatu autentyczności (COA). Starannie dobieramy naszych dostawców pod kątem prowadzenia tej oceny jakości, dzięki czemu jakość i identyfikowalność są zapewnione zanim surowce trafią do naszego procesu produkcyjnego.

Produkcja

Aby móc znakować nasze produkty znakiem CE, musimy udokumentować wszystkie parametry procesu. Ponadto wszystkie nasze produkty poddawane są kontroli powierzchni, do pomiaru grubości lakieru używamy grubościomierzy, a powłoki antypoślizgowe posiadają certyfikat potwierdzający ich zgodność z normami ISO.

Druk

Wszystkie produkty przechodzące przez nasz proces produkcyjny mają nadrukowany numer zlecenia produkcyjnego, datę, identyfikator palety oraz oznaczenie CE, co zapewnia pełną identyfikowalność zarówno parametrów procesu, jak i surowców.

Jakość

W celu zapewnienia, że geometria profili jest zgodna z tolerancjami zawartymi w specyfikacji prowadzone są pomiary przekroju. Badamy również sztywność (moduł sprężystości), stopień utwardzenia (test DSC), pełzanie i wytrzymałość (procent szkła).

Składowanie/wysyłka

Jasne instrukcje pakowania i wyjściowe kontrole w ramach procesu zapewnienia jakości gwarantują to, że nasze produkty mają największą szansę dotrzeć do klienta bez uszkodzeń.

Nasze koło jakości można zobaczyć tutaj

Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy?

Łączenie zalet

Oznakowanie CE

Nasze produkty posiadają szereg międzynarodowych i bardzo pożądanych certyfikatów, między innymi w branży budowlanej, morskiej i kolejowej. Jest to gwarancją stałej, wysokiej jakości każdego kupionego u nas wyrobu.

Niewielka masa

Profile firmy Fiberline z GRP mają niewielką masę. Ułatwia to ich obróbkę i oznacza, że gotowa konstrukcja charakteryzuje się znacznie mniejszą masą.

Duża wytrzymałość

Profile budowlane Fiberline charakteryzują się tak samo dużą wytrzymałością jak stal, ale przy zaledwie jednej czwartej jej gęstości. W porównaniu z aluminium umożliwiają one również obniżenie masy, ponieważ ich gęstość jest o 30% niższa.

Odporność na korozję

Nasze profile z włókna szklanego są odporne na agresywne chemikalia i płyny, co sprawia, że są one idealnym produktem do zastosowania w oczyszczalniach ścieków, basenach, wieżach chłodniczych i obiektach budowlanych, gdzie istnieje duże ryzyko korozji.

Odporność na chemikalia

Nasze profile z włókna szklanego są odporne na agresywne chemikalia, płyny i zasady, co sprawia, że są one idealnym produktem do zastosowania w oczyszczalniach ścieków, basenach, wieżach chłodniczych i obiektach budowlanych, gdzie istnieje duże ryzyko korozji.

Izolacyjność elektryczna

Profile firmy Fiberline z GRP zapewniają izolację elektryczną i minimalizują złożoność wymaganego uziemienia. Dzięki temu nasze profile stanowią przyszłościowy wybór, który umożliwia znaczne obniżenie kosztów zarówno instalacji, jak i przyszłych kontroli.

Łatwość obróbki

Profile z GRP są równie łatwe i szybkie w obróbce jak drewno. Oznacza to, że rozwiązania wykorzystujące nasze profile można łatwo zainstalować na miejscu lub dopasować do istniejących elementów, takich jak instalacje rurowe itp.

Izolacyjność termiczna

Profile Fiberline z włókna szklanego charakteryzują się znacznie mniejszym gradientem rozkładu ciepła niż profile stalowe i aluminiowe, co umożliwia uzyskanie energooszczędnych produktów końcowych.

Minimalne wymagania w zakresie konserwacji

Nasze profile z GRP charakteryzują się niezrównaną trwałością i długim okresem użytkowania, nawet w trudnych warunkach.

Zrównoważony produkt

Profile Fiberline z włókna szklanego są produkowane w procesie zoptymalizowanym pod względem energetycznym i uwzględniającym konieczność ochrony środowiska.

Najnowsze wiadomości