bild av laboratorium

ROZWÓJ WRAZ Z KLIENTAMI

Rozwój

Fiberline jest dziś jednym z wiodących światowych producentów profili z GRP. Od momentu powstania w 1979 r., nasza firma odgrywa znaczącą rolę w pionierskiej popularyzacji stosowania GRP w nowych obszarach.

Dzięki szeroko zakrojonemu programowi badawczo-rozwojowemu, firma Fiberline wniosła nową wiedzę i know-how w zakresie opracowania materiałów, metod produkcji i zastosowań.

Od lat nasza firma uczestniczy w licznych projektach rozwojowych we współpracy z klientami, firmami inżynierskimi, uniwersytetami i uczelniami technicznymi.

Doradztwo techniczne i partnerstwo w zakresie wiedzy
Dział badań i rozwoju firmy Fiberline zajmuje się gromadzeniem i rozpowszechnianiem zaawansowanej wiedzy na temat kompozytów z GRP, ich właściwości i zastosowań. Wiedza ta jest wykorzystywana do ciągłej optymalizacji procesów produkcyjnych firmy Fiberline.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu możemy oferować naszym klientom „partnerstwo w zakresie wiedzy”, w ramach którego nie tylko dostarczamy materiały, ale także:

Doradzamy w zakresie doboru materiałów i rozwiązań
Pomagamy w opracowywaniu specjalnych profili na podstawie geometrii i właściwości materiałów określonych zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klienta

Pomagamy w procesach rozwojowych dotyczących materiałów, technologii i zastosowań
Dział badań i rozwoju firmy Fiberline zatrudnia wysoko wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie mechaniki kompozytów i chemii polimerów, którym wsparcia udziela personel techniczny posiadający dogłębną wiedzę i doświadczenie w zakresie procesu pultruzji.

Partnerstwo z instytutami badawczymi
Fiberline uczestniczy w licznych projektach rozwojowych we współpracy z klientami, firmami inżynierskimi, uniwersytetami i uczelniami technicznymi

Do duńskich i międzynarodowych instytutów badawczych, z którymi współpracuje Fiberline, należą:
W Danii:

Uniwersytet w Aalborgu

 

W innych krajach:

Dedykowana linia do pultruzji
Fiberline dysponuje specjalnym urządzeniem do pultruzji wykorzystywanym do produkcji dużych serii pilotażowych.

Łączenie zalet

Oznakowanie CE

Nasze produkty posiadają szereg międzynarodowych i bardzo pożądanych certyfikatów, między innymi w branży budowlanej, morskiej i kolejowej. Jest to gwarancją stałej, wysokiej jakości każdego kupionego u nas wyrobu.

Niewielka masa

Profile firmy Fiberline z GRP mają niewielką masę. Ułatwia to ich obróbkę i oznacza, że gotowa konstrukcja charakteryzuje się znacznie mniejszą masą.

Duża wytrzymałość

Profile budowlane Fiberline charakteryzują się tak samo dużą wytrzymałością jak stal, ale przy zaledwie jednej czwartej jej gęstości. W porównaniu z aluminium umożliwiają one również obniżenie masy, ponieważ ich gęstość jest o 30% niższa.

Odporność na korozję

Nasze profile z włókna szklanego są odporne na agresywne chemikalia i płyny, co sprawia, że są one idealnym produktem do zastosowania w oczyszczalniach ścieków, basenach, wieżach chłodniczych i obiektach budowlanych, gdzie istnieje duże ryzyko korozji.

Odporność na chemikalia

Nasze profile z włókna szklanego są odporne na agresywne chemikalia, płyny i zasady, co sprawia, że są one idealnym produktem do zastosowania w oczyszczalniach ścieków, basenach, wieżach chłodniczych i obiektach budowlanych, gdzie istnieje duże ryzyko korozji.

Izolacyjność elektryczna

Profile firmy Fiberline z GRP zapewniają izolację elektryczną i minimalizują złożoność wymaganego uziemienia. Dzięki temu nasze profile stanowią przyszłościowy wybór, który umożliwia znaczne obniżenie kosztów zarówno instalacji, jak i przyszłych kontroli.

Łatwość obróbki

Profile z GRP są równie łatwe i szybkie w obróbce jak drewno. Oznacza to, że rozwiązania wykorzystujące nasze profile można łatwo zainstalować na miejscu lub dopasować do istniejących elementów, takich jak instalacje rurowe itp.

Izolacyjność termiczna

Profile Fiberline z włókna szklanego charakteryzują się znacznie mniejszym gradientem rozkładu ciepła niż profile stalowe i aluminiowe, co umożliwia uzyskanie energooszczędnych produktów końcowych.

Minimalne wymagania w zakresie konserwacji

Nasze profile z GRP charakteryzują się niezrównaną trwałością i długim okresem użytkowania, nawet w trudnych warunkach.

Zrównoważony produkt

Profile Fiberline z włókna szklanego są produkowane w procesie zoptymalizowanym pod względem energetycznym i uwzględniającym konieczność ochrony środowiska.

Najnowsze wiadomości