Warunki otrzymywania newslettera

Zapisując się do naszego newslettera zgadzasz się na niniejsze warunki.

Kto wysyła newsletter?

Newsletter jest usługą oferowaną przez Fiberline A/S (zwaną dalej Fiberline).

Fiberline Building Profiles A/S
Strevelinsvej 38-40
DK-7000 Fredericia
Dania

Fiberline może od czasu do czasu zmieniać niniejsze warunki. Kontynuacja subskrypcji i otrzymywania naszych newsletterów jest równoznaczna z akceptacją zmienionych warunków dotyczących newsletterów Fiberline.

Subskrypcja

Przy zapisywaniu się do naszego newslettera wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Jeśli zdecydujesz się podać inne dane osobowe, zostaną one również zapisane podczas subskrypcji.

Korzystanie z adresu e-mail

Po zapisaniu się do naszego newslettera, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail do wysyłania newsletterów zawierających informacje o naszej firmie, produktach, wiedzy, inspiracjach, istotnych ofertach, konkursach, poradach i wskazówkach, a także innych materiałów marketingowych.

Gromadzenie informacji

Rejestrujemy informacje o sposobie korzystania z naszych newsletterów, w tym o tym, czy są one otwierane, jak długo są otwarte i czy kliknięto linki. Gromadzone przez nas informacje o korzystaniu z naszych newsletterów są wykorzystywane do ulepszania naszych usług oraz do kierowania i dostosowywania treści do zainteresowań odbiorców. W przypadku kliknięcia linków na naszej stronie internetowej, zbieramy również informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te informacje w formie anonimowej do celów statystycznych.

Przechowywanie informacji

Twoje informacje są przechowywane i traktowane w sposób bezpieczny i poufny. Zarówno nasza firma, jak i dostawcy, z których usług korzystamy, wdrożyliśmy niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje informacje przed niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem osobom nieupoważnionym, przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą lub traktowaniem w inny sposób z naruszeniem przepisów dotyczących danych osobowych.

Przechowujemy Twój adres e-mail i inne dane osobowe tak długo, jak jesteś zapisany do naszego newslettera.

Nasze newslettery są obecnie dystrybuowane przez eMarketeer AB.

Rezygnacja z subskrypcji

Jeśli zrezygnujesz z subskrypcji naszego newslettera, usuniemy Twój adres e-mail z naszej listy mailingowej. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając link „Anuluj subskrypcję newslettera” znajdujący się na końcu wszystkich otrzymywanych od nas newsletterów.
Anonimowe dane wykorzystywane do celów statystycznych nie zostaną jednak usunięte, ponieważ dane te są anonimizowane w nieodwracalny sposób.

Ponieważ posiadamy różne rodzaje newsletterów, po wypisaniu się z jednego rodzaju newslettera możesz nadal otrzymywać pozostałe.

Sprostowania informacji

Jeśli musisz dokonać zmian w swoich danych kontaktowych, możesz je w każdej chwili zaktualizować poprzez anulowanie subskrypcji newslettera i ponową subskrypcję lub poprzez kontakt z nami pod adresem news@fiberline.com. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, rezygnując z otrzymywania newslettera, zgodnie z informacją przedstawioną powyżej.

Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy?