Villkor för mottagande av nyhetsbrev

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev godkänner du dessa villkor.

Vem skickar nyhetsbrevet?

Nyhetsbrevet är en tjänst som erbjuds av Fiberline A/S (hädanefter Fiberline).

Fiberline Building Profiles A/S
Strevelinsvej 38-40
DK-7000 Fredericia
CVR-nr: DK13639108

Fiberline kan ibland ändra dessa villkor. Om du fortsätter att prenumerera och ta emot våra nyhetsbrev anses du ha lämnat ditt samtycke till de ändrade villkoren för Fiberlines nyhetsbrev.

Registrering

När du registrerar dig för nyhetsbrevet måste du ange ditt namn och din e-postadress. Om du väljer att lämna andra personliga uppgifter registrerar vi också dessa i samband med registreringen.

Användning av din e-postadress

När du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev kommer vi att använda din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev med information om vårt företag, produkter, aktuella rön, inspiration, idéer, relevanta erbjudanden, tävlingar, tips och trick, samt annat marknadsföringsmaterial.

Insamling av information

Vi registrerar information om din användning av nyhetsbreven, inklusive om nyhetsbreven öppnas, hur länge de är öppna och om du klickar på länkar. Den information vi samlar in om din användning av nyhetsbreven använder vi för att förbättra vår tjänst och för att fokusera och anpassa innehållet till mottagarnas intressen. Om du klickar på länkar till vår webbplats samlar vi också in information om användningen av vår webbplats. Vi använder också informationen i anonymiserad form för statistiska ändamål.

Lagring av din information

Din information lagras och behandlas på ett konfidentiellt och säkert sätt. Vi och de leverantörer vi använder oss av har implementerat nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att dina uppgifter missbrukas, kommer till obehörig persons kännedom, att de oavsiktligt eller olagligt makuleras, går förlorade eller på annat sätt behandlas i strid med personuppgiftslagen.

Vi behåller din e-postadress och annan personlig information om dig så länge du prenumererar på vårt nyhetsbrev.

För närvarande är vår leverantör av nyhetsbrev eMarketeer AB.

Avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet

Om du avslutar din prenumeration på vårt nyhetsbrev tar vi bort din e-postadress i kontaktlistan för vårt nyhetsbrev. Du kan avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev när som helst genom att klicka på länken ”avsluta prenumeration på nyhetsbrev”, som finns längst ned i alla nyhetsbrev du får från oss.

Alla anonymiserade uppgifter för statistiska ändamål raderas dock inte eftersom de anonymiseras på ett sätt som innebär att anonymiseringen inte kan tas bort.

Eftersom vi har olika typer av nyhetsbrev kan du fortsätta att ta emot de andra nyhetsbreven även om du säger upp prenumerationen på en typ.

Rättelse av information

Om du behöver rätta dina kontaktuppgifter kan du ändra dessa när som helst genom att antingen avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet och sedan registrera dig igen, eller genom att kontakta oss på news@fiberline.com.
Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev (se ovan)

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?