bild av plattform

SZYBKIE, PROSTE I LEKKIE

Łatwa obróbka na budowie

Profile z GRP są równie łatwe i szybkie w obróbce jak drewno. Oznacza to, że rozwiązania wykorzystujące nasze profile można łatwo zainstalować na miejscu lub dopasować do istniejących elementów, takich jak instalacje rurowe itp.

Łatwa obróbka na budowie. Oprócz niewielkiej masy, produkty te wyróżniają się możliwością montażu w warsztacie w kontrolowanych warunkach i transportu na miejsce instalacji w formie wstępnie zmontowanej. Skraca to czas montażu na miejscu instalacji, która jest często kosztowna z uwagi na koszty personelu, wykorzystanie maszyn przez wykonawców i przestoje operacyjne.

Utrudniony dostęp do miejsca instalacji? 

Nasze profile nadają się również do montażu w trudno dostępnych miejscach, gdzie nie można zastosować specjalnych maszyn. Przykłady to miejsca wzdłuż linii kolejowych lub w obszarach objętych formami ochrony przyrody.

Brak konieczności stosowania specjalnych narzędzi i spawania

Przy pracy z włóknem szklanym nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia ani nie mak konieczności wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo, jak to ma miejsce np. w przypadku stali. Zalecamy jednak stosowanie narzędzi z powłoką diamentową, ponieważ łatwiej przesuwają się one po materiale i zapewniają lepsze cięcie.
Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy?

Skróć czas instalacji

Łączenie zalet

Oznakowanie CE

Nasze produkty posiadają szereg międzynarodowych i bardzo pożądanych certyfikatów, między innymi w branży budowlanej, morskiej i kolejowej. Jest to gwarancją stałej, wysokiej jakości każdego kupionego u nas wyrobu.

Niewielka masa

Profile firmy Fiberline z GRP mają niewielką masę. Ułatwia to ich obróbkę i oznacza, że gotowa konstrukcja charakteryzuje się znacznie mniejszą masą.

Duża wytrzymałość

Profile budowlane Fiberline charakteryzują się tak samo dużą wytrzymałością jak stal, ale przy zaledwie jednej czwartej jej gęstości. W porównaniu z aluminium umożliwiają one również obniżenie masy, ponieważ ich gęstość jest o 30% niższa.

Odporność na korozję

Nasze profile z włókna szklanego są odporne na agresywne chemikalia i płyny, co sprawia, że są one idealnym produktem do zastosowania w oczyszczalniach ścieków, basenach, wieżach chłodniczych i obiektach budowlanych, gdzie istnieje duże ryzyko korozji.

Odporność na chemikalia

Nasze profile z włókna szklanego są odporne na agresywne chemikalia i płyny, co sprawia, że są one idealnym produktem do zastosowania w oczyszczalniach ścieków, basenach, wieżach chłodniczych i obiektach budowlanych, gdzie istnieje duże ryzyko korozji.

Izolacyjność elektryczna

Profile firmy Fiberline z GRP zapewniają izolację elektryczną i minimalizują złożoność wymaganego uziemienia. Dzięki temu nasze profile stanowią przyszłościowy wybór, który umożliwia znaczne obniżenie kosztów zarówno instalacji, jak i przyszłych kontroli.

Izolacyjność termiczna

Profile Fiberline z włókna szklanego charakteryzują się znacznie mniejszym gradientem rozkładu ciepła niż profile stalowe i aluminiowe, co umożliwia uzyskanie energooszczędnych produktów końcowych.

Minimalne wymagania w zakresie konserwacji

Nasze profile z GRP charakteryzują się niezrównaną trwałością i długim okresem użytkowania, nawet w trudnych warunkach.

Zrównoważony produkt

Profile Fiberline z włókna szklanego są produkowane w procesie zoptymalizowanym pod względem energetycznym i uwzględniającym konieczność ochrony środowiska.

Najnowsze wiadomości