bild av glasfiberbro i Kokkedal Danmark

BRAK KONSERWACJI PRZEZ CAŁY OKRES UŻYTKOWANIA

Dostawca

Fiberline Building Profiles A/S

Materiał

Most ma wymiary 39,7 x 2,2 m i jest tzw. mostem hybrydowym, w którym zastosowano zarówno włókno szklane, jak i stal. Most składa się z pokładu z włókna szklanego, który dzięki swojej wysokiej wytrzymałości zapewnia wodoodporną osłonę dla stalowej konstrukcji nośnej. Również schody wykonane są ze stali i włókna szklanego. Całkowita masa mostu wynosi 14 ton i został on prefabrykowany jako trzy moduły, które zostały umieszczone w miejscu montażu za pomocą dźwigu.

Przyszłościowe rozwiązanie dla przedsiębiorstwa kolejowego

Od czasu budowy pierwszego mostu z kompozytów w Skandynawii w 1997 roku zaszło wiele zmian w budownictwie mostowym, jednak władze publiczne nadal kierują się tymi samymi względami przy wyborze mostów kompozytowych, tj. brakiem konieczności konserwacji i niewielką masą. Tak było również w przypadku najnowszego mostu firmy Fiberline, hybrydowego mostu o długości prawie 40 m, która zastąpi istniejący most nad torami kolejowymi w Kokkedal na północ od Kopenhagi.

Banedanmark, firma odpowiedzialna za duńską infrastrukturę kolejową, została poinformowana przez wspierającą ją firmę doradczą COWI o wyborze pokładu mostowego z GFRP ze względu na przyszłą konserwację. Banedanmark zazwyczaj stosuje pokłady z betonu lub stali.

Jak powiedział Finn Jensen, kierownik projektu w firmie COWI:
- Jeśli zastosowanie GFRP oznacza brak konieczności malowania pokładu mostu przez cały okres jego eksploatacji, to zalecając to przyszłościowe rozwiązanie podjęliśmy właściwą decyzję dla Banedanmark a także dla pasażerów korzystających z kolei.

Most w Kokkedal jest zlokalizowany na jednej z najbardziej ruchliwych linii kolejowych w Danii, którą co roku podróżuje 10 milionów pasażerów do i z Kopenhagi oraz regionu Öresund. Prace konserwacyjne na mostach nad torami kolejowymi często powodują anulowanie kursów pociągów i zakłócenia w ruchu pasażerskim. Firma COWI oczekuje, że dzięki zastosowaniu włókna szklanego pokład mostu nie będzie wymagać konserwacji przez cały okres jego użytkowania.

Przesuwanie granic już dziś - dzięki zastosowaniu włókna węglowego 

W 1997 roku wartości graniczne obciążeń zostały obliczone bardzo zachowawczo, a ze względów bezpieczeństwa pierwsze mosty zostały ostatecznie przewymiarowane. Jednak obecnie firma Fiberline posiada znacznie lepszą wiedzę na temat kompozytów i lepiej rozumie, w jaki sposób można je wykorzystać, na przykład do tworzenia smuklejszych i lżejszych konstrukcji mostowych. Osiągnięto to poprzez wzmocnienie samego pokładu mostu oraz poprzez zastosowanie lameli z włókna węglowego do wzmocnienia konstrukcji nośnej. Pozwala to na wykorzystanie większej sztywności włókna węglowego i oznacza, że mniejsza ilość materiałów może być użyta do stworzenia bardziej sztywnej konstrukcji mostu, a tym samym do zwiększenia jego rozpiętości. W ten sposób firma Fiberline odpowiada na przyszłe zapotrzebowanie na szybszy montaż i większą swobodę projektowania.

Według Nielsa Tornsberga z firmy Rambøll, który między innymi brał udział w budowie pierwszego mostu kompozytowego w 1997 roku, włókno szklane będzie w przyszłości konkurencyjne w stosunku do konwencjonalnych materiałów budowlanych:
- Największy potencjał tkwi w mostach dla pieszych i wymianie pokładów mostów. Dzieje się tak, ponieważ włókno szklane ma wysoki stosunek wytrzymałości do masy, co daje korzyści w postaci lekkości pokładu i łatwiejszej pracy. W przyszłości włókno szklane będzie coraz bardziej popularne również w projektach specjalnych, gdzie obciążenie konstrukcji nośnej jest już maksymalne lub gdzie wymagana jest wysoka odporność na korozję, np. w obiektach morskich.

Ustawienie na miejscu montażu w ciągu zaledwie 30 min.

Most został prefabrykowany i przetransportowany w dużych modułach na miejsce montażu, gdzie z łatwością można było je ustawić na miejscu. Dzięki temu czas montażu uległ znacznemu skróceniu, co miało ogromne znaczenie, ponieważ most musiał zostać wzniesiony w tym samym przedziale czasowym co zaplanowane prace torowe, a tym samym zminimalizować zakłócenia w ruchu kolejowym. Most został ustawiony na miejscu przy użyciu dźwigu w ciągu zaledwie 30 minut.

Galeria

bild av glasfiberbro i Kokkedal Danmark
bild av glasfiberbro i Kokkedal Danmark