bild av glasfiberbro i Kokkedal Danmark

UNDERHÅLLSFRIHET OCH LÅGA VIKT

Leverantör

Fiberline Building Profiles A/S

Material

Bron mäter 39,7 x 2,2 m och är en så kallad hybridbro som är gjord av både glasfiber och stål. Bron består av ett brodäck i glasfiber, som med sin höga hållbarhet säkerställer en vattentät yta för underkonstruktionen i stål. Även trapporna är tillverkade av stål och glasfiber. Brons totala vikt är 14 ton och prefabricerades som tre moduler som lyfts på plats med kran.

Fördelar

  • • Lätta att underhålla
  • Låg vikt
  • Lång livslängd
  • • Stor styrka och styvhet
  • • Korrosionsfritt material

Framtidssäkrat val för Banedanmark

Sedan den första kompositbron i Skandinavien byggdes 1997 har mycket gjorts inom broar, men samma argument gäller fortfarande idag när offentliga aktörer väljer komposit, nämligen underhållsfriheten och den låga vikten. Detta var också fallet med Fiberlines senaste bro – en 40 meter lång hybridbro vid Kokkedal Station.

I samband med bytet av den befintliga bron som går över järnvägen vid Kokkedal station, rekommenderade Banedanmarks rådgivare COWI att brodäcket skulle tillverkas av glasfiber. Normalt använder Banedanmark brodäck av betong eller stål, men tillsammans med COWI valde man denna gång ett däck i glasfiber med hänsyn till framtida underhåll.

”Om vi kan undvika att måla brodäcket under brons livstid, har vi gjort det rätta och framtidssäkra valet för Baned Denmark, och inte minst för resenärer på vägen.” Projektledare Finn Jensen, COWI.

Bron ligger på en av Danmarks mest trafikerade järnvägar, som årligen transporterar 10 miljoner passagerare till och från Köpenhamn och Öresundsregionen. Underhållsarbeten på broar över järnvägen orsakar ofta inställda avgångar och olägenheter för passagerarna. Genom att använda ett brodäck i glasfiber räknar COWI med ett underhållsfritt däck under brons livstid.

Kolfiber tänjer på gränserna

1997 var människor väldigt konservativa kring belastningsgränser och lät överdimensionera de första broarna av rena säkerhetsskäl. Idag har Fiberline fått en djupare kunskap om materialet och förstår hur man kan utnyttja det bättre, bland annat i syfte att skapa smalare och lättare broar. Detta uppnås genom att göra själva brodäcket starkare, samt använda kolfiberlameller för att förstärka underkonstruktionen. Här kan man dra nytta av den höga styvheten hos kolfiberkompositen och med mindre mängd material skapa en fastare bro och därmed öka broarnas spännvidd. På detta sätt uppfyller Fiberline framtidens krav på snabbare montering och ökad designfrihet.

Enligt Niels Tornsberg, chef för konstruktionsavdelningen i Rambolls division Large Projects, som bland annat var med att utforma den första kompositbron 1997, kommer glasfiber i framtiden att kunna konkurrera med traditionella byggmaterial:

”De stora segmenten ligger inom gångvägar och byte av brodäck. Materialet har nämligen en stor bärkraft i förhållande till sin vikt, vilket kan ge fördelar som lägre självbelastning och enklare hantering av brodäcken. Även i speciella projekt där underkonstruktionen inte kan hantera mer belastning, eller där det finns ett behov av stort korrosionsmotstånd, till exempel vid offshore-arbeten, kommer glasfiber att vinna mark i framtiden.”


På plats på 30 minuter

Bron har förmonterats i en verkstad och fraktas som större moduler till monteringsplatsen, där de enkelt lyfts på plats. Detta reducerar monteringstiden avsevärt, vilket var avgörande eftersom bron behövde monteras medan man utförde spårarbete på banan så att inga ytterligare störningar inträffade. Bron lyftes på plats med en kran på ca 30 minuter.

 

Gallery

bild av glasfiberbro i Kokkedal Danmark
bild av glasfiberbro i Kokkedal Danmark