bild av pultrudering

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ (NA KOROZJĘ) - TYP „ORTO”

Tabela odporności chemicznej (na korozję) TYP „Orto”

Podane poniżej dane dotyczące odporności na korozję są jedynie informacjami ogólnymi. Producenci żywic dostarczyli dane z testów, które wskazują, że określona żywica może wytrzymać wyżej wymienione warunki dotyczące korozji.

Firma Fiberline Composite uważa, że dane te są prawdziwe i dokładne, ale nie udziela ani nie sugeruje gwarancji co do ich poprawności. Zalecane jest przeprowadzenie testów w określonych środowiskach.

Środowisko % stężenia Maks. temperatura pracy F/C
Kwas octowy
Wodorotlenek glinu
Chlorek amonu
Wodorowęglan amonu
Wodorotlenek amonu
Siarczan amonu
Benzen
Kwas benzoesowy
Boraks
Węglan wapnia
Azotan wapnia
Tetrachlorek węgla
Chlor, gaz suchy
Woda chlorowana
Kwas chromowy
Kwas cytrynowy
Chlorek miedzi
Cyjanek miedzi
Azotan miedzi
Etanol
Glikol etylenowy
Chlorek żelazowy
Chlorek żelazawy
Formaldehyd
Benzyna
Glukoza
Gliceryna
Kwas hydrobromowy
Kwas chlorowodorowy
Nadtlenek wodoru
Kwas mlekowy
Chlorek litu
Chlorek magnezu
Azotan magnezu
Siarczan magnezu
Chlorek rtęciowy
Chlorek rtęci
Chlorek niklu
Siarczan niklu
Kwas azotowy
Kwas szczawiowy
Kwas nadchlorowy
Kwas fosforowy
Chlorek potasu
Dwuchromian potasu
Azotan potasu
Siarczan potasu
Glikol propylenowy
Octan sodu
Wodorosiarczan sodu
Bromek sodu
Cyjanek sodu
Wodorotlenek sodu
Azotan sodu
Siarczan sodu
Chlorek cyny
Kwas siarkowy
Kwas winowy
Ocet
Woda, destylowana
Azotan cynku
Siarczan cynku
25
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
100
-
NAS
5
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
10
100
Wszystkie
Wszystkie
25
100
Wszystkie
100
18
10
5
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
100
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
2
Wszystkie
10
80
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
5
5
1
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
10
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
Wszystkie
NZ
-
-
-
NZ
-
NZ
77/25
-
-
-
NZ
NZ
NZ
NZ
77/25
104/40
77/25
-
77/25
104/40
104/40
86/30
-
77/25
-
-
-
86/30
NZ
77/25
-
104/40
86/30
104/40
104/40
104/40
104/40
104/40
NZ
NZ
NZ
NZ
104/40
77/25
104/40
104/40
104/40
104/40
-
-
NZ
NZ
104/40
104/40
104/40
-
-
-
86/30
104/40
104/40

Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy?

Łączenie zalet

Nasze produkty

Najnowsze wiadomości