billede af rensningsanlæg

GLASFIBER TIL RENSNINGSANLÆG

Ingen korrosionsproblemer med komposit

Det aggressive spildevand i rensningsanlæg får gradvist traditionelle byggematerialer til at korrodere – dette problem løses enkelt ved i stedet at benytte glasfiberkomposit, som er korrosionsfrit.

Fiberline glasfiberprofiler er særdeles velegnede til brug i rensningsanlæg, da materialet er korrosionsbestandigt og derfor modstandsdygtigt over for vind, vejr, kemikalier og ikke mindst det vand, som hver dag strømmer igennem rensningsanlæggene. Det betyder også, at glasfiber ikke ruster eller rådner og kun kræver minimal vedligeholdelse. Af samme årsag har vores glasfiberprofiler også en enestående holdbarhed og lang levetid, selv under krævende forhold, hvorfor det er en økonomisk fordel på længere sigt.  Det er store krav, der stilles til de materialer, der bliver brugt til afdækning af de store luftningstanke på et renseanlæg. Luften er fuld af svovlbrinte og andre aggressive luftarter, og traditionelle materialer bukker derfor under og tærer op med stor sikkerhedsrisiko til følge.

Fiberlines planker og riste, som har skridsikre overflader, anvendes derfor på en række spildevands- og rensningsanlæg i Europa til gangarealer, broer, overdækninger og som låg på endog meget store konstruktioner, og er på den måde med til at øge sikkerheden for personalet. For at minimere lugtgener, kan glasfiberprofilerne derudover bruges til at overdække spildevandstankene.

Brug for hjælp? Brug for hjælp? Brug for hjælp?
Brug for hjælp?

Relaterede løsninger

Relaterede cases

Vores produkter

Kombiner fordele

CE-mærket

Vores produkter har en række internationale og efterspurgte certificeringer, bl.a. indenfor byggeri, offshore og banesegmentet. Det er din sikkerhed for høj, ensartet kvalitet hver gang du handler med os og anvender vores produkter.

Lav vægt

Fiberlines glasfiberprofiler har en lav vægt. Det giver nemmere håndtering af profilerne og mulighed for at opnå store vægtbesparelser på den endelige konstruktion.

Korrosionsfrit

Vores korrosionsfrie profiler er modstandsdygtige overfor påvirkninger fra bl.a. vejr og vind samt aggressive væsker. Det gør dem velegnet til anvendelse i fx industri, byggeri og offshore.

Kemisk bestandigt

Vores glasfiberprofiler er bestandige overfor aggressive kemikalier og væsker. Det gør dem velegnet til rensningsanlæg, svømmehaller, køletårne og byggeri, hvor der er står risiko for korrosion.

Elektrisk isolerende

Fiberline glasfiberprofiler er elektrisk isolerende og minimerer kompleksiteten ved jording, fx langs jernbaner. Det gør profilerne til et fremtidssikret valg, hvor udgifter til både anlæg og fremtidig eftersyn kan reduceres betydeligt.

Nem bearbejdning

Glasfiberprofiler kan bearbejdes lige så hurtigt og enkelt som hårdt træ. Det betyder, at løsninger med vores profiler nemt installeres onsite eller tilpasses fx eksisterende rørføringer.

Termisk isolerende

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydeligere lavere varmeledningsgrad end stål og aluminium, hvilket muliggør energieffektive slutprodukter.

Minimal vedligeholdelse

Vores glasfiberprofiler har en enestående holdbarhed og lang levetid selv under krævende forhold.

Bæredygtigt

Fiberlines glasfiberprofiler er produceret i en energioptimeret proces, der tager hensyn til miljøet. Derudover bruges der meget få ressourcer til vedligehold, da materialet er meget holdbart og har en lang levetid. Efter endt brug kan materialerne genanvendes, bl.a. til cementfremstilling.

Høj styrke

Fiberline Building Profiles giver dig den samme store styrke som stål, men kun ved en fjerdedel af densiteten. Det er også muligt at spare vægt i sammenligning med aluminium, da massefylden er 30 % lavere.

Seneste nyt