bild av AVLOPPSVATTEN OCH KEMISKA ANLÄGGNINGAR

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW I ZAKŁADY CHEMICZNE

Brak problemów z korozją dzięki zastosowaniu kompozytów

Agresywne ścieki w oczyszczalniach powodują stopniową korozję tradycyjnych materiałów budowlanych; problem ten można łatwo rozwiązać stosując zamiast nich kompozyt z włókna szklanego, który nie ulega korozji.

Profile Fiberline z włókna szklanego nadają się szczególnie do zastosowania w oczyszczalniach ścieków i zakładach chemicznych, ponieważ materiał ten jest odporny na korozję, a tym samym na działanie wiatru, deszczu, chemikaliów oraz wody codziennie przepływającej przez te zakłady. Oznacza to także, że włókno szklane nie rdzewieje, nie gnije i wymaga jedynie minimalnej konserwacji. Również z tego powodu nasze profile z włókna szklanego odznaczają się niezrównaną trwałością i długim okresem użytkowania również w trudnych warunkach, a w dłuższej perspektywie zapewniają korzyści ekonomiczne. Materiały, którymi pokryte są duże zbiorniki napowietrzające w oczyszczalniach ścieków muszą sprostać wysokim wymaganiom. Powietrze w takich obiektach zawiera duże ilości siarkowodoru i innych agresywnych gazów, a tradycyjne materiały ulegają korozji, co powoduje poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa.


Deski i kraty Fiberline o antypoślizgowej powierzchni są stosowane w wielu oczyszczalniach ścieków i zakładach chemicznych w Europie do budowy przejść, mostów, dachów i pokryw nawet bardzo dużych konstrukcji, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników. Profile z włókna szklanego mogą być również stosowane do przykrywania zbiorników na ścieki w celu ograniczenia nieprzyjemnych zapachów.

 

Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy?

Powiązane rozwiązania

Powiązane przykłady wdrożeń

Nasze produkty

Łączenie zalet

Najnowsze wiadomości