bild av reningsverk

GLASFIBER I AVLOPPSVATTEN OCH KEMISKA ANLÄGGNINGAR

Inga korrosionsproblem med komposit

Det aggressiva spillvattnet i reningsverk får gradvis traditionella byggmaterial att korrodera. Detta problem löses enkelt genom att istället använda glasfiberkomposit som är korrosionsfri.

Fiberlines glasfiberprofiler är särskilt lämpliga för användning i reningsverk eftersom materialet är korrosionsbeständigt och därmed motståndskraftigt mot vind, väder, kemikalier och inte minst det vatten som varje dag strömmar igenom reningsverket. Det innebär också att glasfiber inte rostar eller ruttnar, och endast kräver minimalt med underhåll. Av samma orsak har våra glasfiberprofiler också en enastående hållbarhet och lång livslängd, även under krävande förhållanden. Det gör dem till en ekonomisk fördel på lång sikt. Det ställs stora krav på de material som används för täckning av de stora luftningstankarna på ett reningsverk. Luften är full av svavelväte och andra aggressiva gaser, och traditionella material dukar därför under och fräts sönder, med stora säkerhetsrisker som följd.

Fiberlines plankor och gallerdurkar, som har halksäkra ytor, används på en rad spillvatten- och reningsverk i Europa, till gångbanor, broar, övertäckningar och som lock på ännu mycket större konstruktioner. På det sättet bidrar de till att öka säkerheten för personalen. För att minimera luktproblem kan glasfiberprofilerna dessutom användas till att täcka över spillvattentankarna.

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Relaterade lösningar

Relaterade cases

Våra produkter

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind och aggressiva vätskor. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier och vätskor. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Senaste nytt