bild av reningsverk

GLASFIBER I AVLOPPSVATTEN OCH KEMISKA ANLÄGGNINGAR

Inga korrosionsproblem med komposit

Det aggressiva spillvattnet i reningsverk får gradvis traditionella byggmaterial att korrodera. Detta problem löses enkelt genom att istället använda glasfiberkomposit som är korrosionsfri.

Fiberlines glasfiberprofiler är särskilt lämpliga för användning i reningsverk eftersom materialet är korrosionsbeständigt och därmed motståndskraftigt mot vind, väder, kemikalier och inte minst det vatten som varje dag strömmar igenom reningsverket. Det innebär också att glasfiber inte rostar eller ruttnar, och endast kräver minimalt med underhåll. Av samma orsak har våra glasfiberprofiler också en enastående hållbarhet och lång livslängd, även under krävande förhållanden. Det gör dem till en ekonomisk fördel på lång sikt. Det ställs stora krav på de material som används för täckning av de stora luftningstankarna på ett reningsverk. Luften är full av svavelväte och andra aggressiva gaser, och traditionella material dukar därför under och fräts sönder, med stora säkerhetsrisker som följd.

Fiberlines plankor och gallerdurkar, som har halksäkra ytor, används på en rad spillvatten- och reningsverk i Europa, till gångbanor, broar, övertäckningar och som lock på ännu mycket större konstruktioner. På det sättet bidrar de till att öka säkerheten för personalen. För att minimera luktproblem kan glasfiberprofilerna dessutom användas till att täcka över spillvattentankarna.

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Relaterade lösningar

Relaterade cases

Våra produkter

Kombinera fördelar

Senaste nytt