download-gratis-fiberline-designmanual

DOWNLOAD VÅR GRATIS DESIGNMANUAL

Ladda ner vår gratis designmanual

Fiberline Design Manual är ett verktyg för arkitekter, ingenjörer och tekniker som gör det snabbare och enklare att designa och skapa effektiva strukturer baserade på Fiberline-kompositprofiler. Fiberline-profiler kan dock utformas och tillverkas på otaliga sätt, och manualen är därför inget substitut för dialog med Fiberlines specialister när det gäller projekt som kräver speciella lösningar.

Fiberline-profiler kan kombineras och formas på många olika sätt. När det gäller specialuppgifter kan konstruktionshandboken dessvärre inte helt ersätta ett samtal med våra specialister.

Glasfibermaterialen och deras framställningsmetoder och användning är under kraftig utveckling. Därför justerar vi data kontinuerligt och tillför nya avsnitt i handboken så att den alltid matchar vår senaste kunskap.