Gallerdurkar

Gallerdurk
Gallerdurk

Fiberlines gallerdurkar i glasfiber är korrosionsbeständiga och ett hållbart alternativ till t.ex. stålgaller och plastgallerdurkar. Glasfibergallren är lämpliga för användning i aggressiva miljöer som offshore, kemikalieindustrin och kyltorn.

Minimesh-gallerdurk
Minimesh-gallerdurk

Fiberline minimesh-gallerdurkar har en hög och genomtestad halksäkerhet även under krävande förhållanden. Minimesh-gallerdurken har små öppningsytor och är därför lämpliga vid krav på t.ex. 15 mm kultest. 

Superspan-gallerdurk
Superspan-gallerdurk

Superspan-gallerdurken har ett enastående styrke-/viktförhållande. Det gör dem lämpliga där behov med höga belastningskrav finns. Den låga vikten gör hanteringen enkelt – och så kan gallren enkelt bearbetas på installationsplatsen, t.ex. i förhållande till befintliga rörledningar.

Trappsteg i gallerdurkar
Trappsteg i gallerdurkar

Fiberlines gallerdurktrappsteg i glasfiber är slitstarka och korrosionsfria även under krävande förhållanden, t.ex. i industrin, offshore och simhallar. Glasfiberstegen är halksäkra och kan användas till trappor och gångbanor.

Glasfibergallerdurkarna från Fiberline är hållbara och korrosionsbeständiga, vilket gör dem lämpliga till aggressiva miljöer, såsom offshore, kemikalieindustri, simhallar och kyltorn. De är slitstarka och rostar inte, som t.ex. stålgaller.

Maximal styrka – minimal vikt

Våra gallerdurkar har ett enastående styrke-/viktförhållande och används därför med fördel där behov finns för hög belastning. Samtidigt säkerställer den låga vikten en enkel hantering vid montering.

Halksäker anti-slip-yta

Våra glasfibergallerdurkar är beklädda med en halksäker och slitstark yta. Denna anti-slip-yta har inte någon negativ inverkan på gallrens bärande förmåga och därför är gallren särskilt användbara inom industrin. 

Snabb leverans från lagret

Vi har ett stort urval av gallerdurkar och dimensioner för alla ändamål. Vare sig det finns behov för olika belastningsgrad, öppningsytor eller halkskydd så hittar man det hos Fiberline.

Enkel bearbetning på installationsplatsen

Glasfiber har en låg vikt och är lika enkelt att bearbeta som trä, t.ex. till befintliga rörledningar på installationsplatsen. Därför finns varken behov av specialverktyg eller hett arbete. Den låga vikten gör dessutom hanteringen av gallren enkel och ofta helt utan behov av specialmaskiner och kranar.

Lämpliga till offshore och kemikalieindustri

Vårt stora urval av gallerdurkar är alla hållbara och korrosionsbeständiga. Även under krävande förhållanden, som inom kemikalieindustrin och offshore, har gallren en lång livslängd med minimalt behov av underhåll. Det gör den till ett kostnadseffektivt alternativ till rostfritt stål.

Elektriskt isolerande

Glasfibergallren är dessutom elektriskt isolerande och lämpliga för installationer längs järnvägen. Här minimeras komplexiteten vid jordning och därmed även de långsiktiga kostnaderna för underhåll som hör ihop med detta.

Samarbetspartner hela vägen

Har du frågor eller behov av teknisk rådgivning till arbetet med våra gallerdurkar eller om glasfiber generellt? Vi står redo att hjälpa dig.