Gallerdurkar

Gallerdurk
Minimesh-gallerdurk
Superspan-gallerdurk
Trappsteg i gallerdurkar

Glasfibergallerdurkarna från Fiberline är hållbara och korrosionsbeständiga, vilket gör dem lämpliga till aggressiva miljöer, såsom offshore, kemikalieindustri, simhallar och kyltorn. De är slitstarka och rostar inte, som t.ex. stålgaller.

Maximal styrka – minimal vikt

Våra gallerdurkar har ett enastående styrke-/viktförhållande och används därför med fördel där behov finns för hög belastning. Samtidigt säkerställer den låga vikten en enkel hantering vid montering.

Halksäker anti-slip-yta

Våra glasfibergallerdurkar är beklädda med en halksäker och slitstark yta. Denna anti-slip-yta har inte någon negativ inverkan på gallrens bärande förmåga och därför är gallren särskilt användbara inom industrin. 

Snabb leverans från lagret

Vi har ett stort urval av gallerdurkar och dimensioner för alla ändamål. Vare sig det finns behov för olika belastningsgrad, öppningsytor eller halkskydd så hittar man det hos Fiberline.

Enkel bearbetning på installationsplatsen

Glasfiber har en låg vikt och är lika enkelt att bearbeta som trä, t.ex. till befintliga rörledningar på installationsplatsen. Därför finns varken behov av specialverktyg eller hett arbete. Den låga vikten gör dessutom hanteringen av gallren enkel och ofta helt utan behov av specialmaskiner och kranar.

Lämpliga till offshore och kemikalieindustri 
Vårt stora urval av gallerdurkar är alla hållbara och korrosionsbeständiga. Även under krävande förhållanden, som inom kemikalieindustrin och offshore, har gallren en lång livslängd med minimalt behov av underhåll. Det gör den till ett kostnadseffektivt alternativ till rostfritt stål.

Elektriskt isolerande
Glasfibergallren är dessutom elektriskt isolerande och lämpliga för installationer längs järnvägen. Här minimeras komplexiteten vid jordning och därmed även de långsiktiga kostnaderna för underhåll som hör ihop med detta.

Samarbetspartner hela vägen
Har du frågor eller behov av teknisk rådgivning till arbetet med våra gallerdurkar eller om glasfiber generellt? Vi står redo att hjälpa dig.