bild av kyltorn

INDUSTRIER MED GLASFIBER

Industrier

Glasfiberkompositer kombinerar ett antal unika fördelar såsom hög hållfasthet, låg vikt och korrosionsbeständighet, vilket ger ett kostnadseffektivt alternativ till betong, stål, aluminium och trä. Våra glasfiberprodukter är särskilt lämpliga för aggressiva miljöer inom vattenteknikindustrin samt infrastrukturkonstruktioner.

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Kemisk industri

bild av reningsverk
Glasfiberkomposit är ett korrosionsfritt och kemiskt beständigt material

Kyltornindustri

bild av strukturelle profiler
Våra profiler passar väl i den krävande miljön i kyltorn

Avloppsvatten och kemiska anläggningar

bild av reningsverk
Lös problemet med korrosion med hjälp av glasfiberkomposit

Simbassänger-industri

bild av  simbassäng
Glasfiberprofiler är långvariga, även i aggressiva miljöer

Broindustri

Våra GFRP-plankor och -profiler är särskilt lämpliga för broar

Järnvägsindustri

bild av järnväg
Glasfiberkomposit är ett icke-elektriskt ledande material

Offshoreindustri

kemikalietankfartyg
GFRP-profiler har lång livslängd, vilket gör dem lämpliga för offshore-användning

Marin- och kustindustri

bild av glasfiberbro i Zürich
Glasfiberprofiler är korrosionsfria och lämpliga för användning nära havet

Våra produkter

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind, aggressiva vätskor och alkalier i samband med betong. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier, vätskor och alkalier. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Senaste nytt