Plankor

Våra glasfiberplankor ger dig ett kostnadseffektivt alternativ till liknande plankor, beklädnad och brodäck. Plankorna är perfekta för att minska slutvikten utan att kompromissa med hållfasthetskraven.

Medium Duty Plankor
Medium Duty Plankor

MD Plank används generellt till golvbeläggningar på gångvägar där belastningar och spännvidder är låga. Dessutom kan plankorna användas som fasadbeklädningssystem i miljöer där stor korrosions- och kemisk beständighet krävs.

Heavy Duty Plank
Heavy Duty Plank

Det är bara fantasin som sätter gränser när det gäller användningsområden för HD Plank. Gångbroar, gångvägar, parkeringsplatser, plattformar, trappor, beklädning och övertäckning är bara några av de många möjligheterna.

Ultra Duty Plank
Ultra Duty Plank

Vi har uppgraderat vår bryggplan så att den är uppdaterad och uppfyller våra kunders behov av starka, hållbara högkvalitativa plankor som samtidigt är lätta att producera och kan konkurrera med andra alternativ på marknaden i prisvillkor.

Ändprofil
Ändprofil

U-profiler används för kantavslutning av MD- och HD-plankor för att ge en snygg avslutning på lösningen. U-profiler är tillverkade i glasfiber som är korrosionsfri och därför har minimala krav på underhåll även under krävande förhållanden. 

Kompositplankor med låg vikt

Med våra kompositplankor får man ett kostnadseffektivt alternativ till liknande plankor, övertäckningar och brodäck i trä och betong. Med ett enastående styrke-/viktförhållande är plankorna idealiska till att reducera vikten på slutlösningen utan att kompromissa med kraven på styrka. Den låga vikten gör det dessutom möjligt att reducera projektkostnader för t.ex. bemanning och specialmaskiner. Våra plankor täcker olika behov av belastningskrav. 

Underhållsfria täckelement 
Täckelementen är tillverkade i glasfiberarmerad plast och varken vittrar sönder, ruttnar eller rostar. Även under påverkan från korroderande vägsalt eller väder och vind har täckelementen en lång funktionell livslängd. Därför behövs inget eller minimalt med underhåll, och utgifter som är kopplade till detta blir naturligtvis också reducerade – alltså ett kostnadseffektivt val sett till hela lösningens livslängd. Se flera fördelar med glasfiber här.

Korrosionsfri täckning
Med ett hållbart och korrosionsbeständigt glasfibermaterial är våra plankor lämpliga i aggressiva miljöer, t.ex. på reningsverk. När säkerheten måste vara på topp är våra täckelement därför lämpliga eftersom man slipper problem med söndervittring, rost eller röta då den aggressiva miljön inte kan bryta ner täckelementen. 

Täckelement med lång spännvidd
Det speciella styrke-/viktförhållandet gör kompositplankorna lämpliga för brokonstruktioner och gångbanor. Man kan på så vis skapa en konstruktion som är lika stark som liknande konstruktioner i stål eller betong, men som väger mycket mindre. En fördel som gör det enklare och billigare att transportera lösningen från sammansättningsplatsen till monteringsplatsen och att installera lösningen. 

CE-märkning
Som de första i världen kunde Fiberline under 2018 uppvisa en CE-märkning för hela vårt program med konstruktionsprofiler i glasfiberkomposit. Våra glasfiberplankor håller alltid samma höga, enhetliga kvalitet som vi alltid har varit kända för. Med CE-märkningen medföljer nu även en trygghetsskapande märkning som gör det enklare för dig som kund att använda våra plankor i ditt bygge. Lär dig mer om CE-märkning här

Snabb montering av brodäck 
Om plankorna ska användas till en bro kan bron oftast, tack var den låga vikten, sammanfogas under kontrollerade förhållanden på t.ex. ett lager och sedan lyftas på plats på installationsplatsen.

Anpassning på plats

Det är enkelt att montera plankorna och anpassa dem på plats. Bearbetning och montering av glasfiberarmerade plankor påminner mycket om att arbeta med hårt trä. Därför finns varken behov av specialverktyg eller hett arbete när du ska montera plankorna. Se hur enkelt det är i vår How-to-video här: 
Elektriskt isolerande för järnvägen
Våra plankor är inte elektriskt ledande och kan därför spara in på både kostnader och besvär med jordning när lösningen ska installeras i samband med järnvägsspår.

Hållbara kompositplankor
Våra kompositplankor har en utmärkt miljöprofil sett ur ett livscykelperspektiv. Med låga krav på underhåll och en lång livslängd uppnås reducerade kostnader under livscykeln. Dessutom tillverkas plankorna i en energioptimerad process som kallas pultrudering. Läs mer om miljöprofilen hos glasfiber här

Beräkna kostnaden för ditt nästa projekt
Du kan redan nu dyka ner bland plankorna och räkna ut kostnaden för ditt projekt. Om du behöver hjälp med kompositplankorna eller rådgivning om glasfiber generellt, slå oss en signal.