bild av industri

TRAPPOR OCH RÄCKEN I GLASFIBER

KOSTNADSEFFEKTIV LÖSNING

Glasfiber har en nästan oöverträffad korrosionsbeständighet. Därför är konstruktioner av detta material mycket lämpliga för plattformar och gångvägar i korrosiva miljöer eller där koncentrationen av kemikalier är hög. Materialet är dessutom lätt vilket gör det möjligt att montera konstruktioner på annat ställe och därigenom påskynda installationen på plats. Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Tillgångs- och evakueringstrappor

bild av Plattformar och gångvägar
GFRP är elektriskt ledande och behöver därför inte jordas för att uppfylla säkerhetsbestämmelserna för många järnvägsspårmyndigheter.

Räcke för broar

Räcken av glasfiber har en mycket längre livslängd än konventionella byggmaterial och är praktiskt taget underhållsfria.

Industriellt räcke

bild av industri
Våra räckensystem kan konfigureras och förmonteras på plats vilket gör installationen mycket effektivare på plats.

Trapptorn

bild av trapptorn
Få kompletta glasfiberkompositer trapptorn som är korrosionsfria och kemikaliebeständiga.

Våra produkter

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind och aggressiva vätskor. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier och vätskor. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Senaste nytt