bild av glasfiberbro i Norre Aaby Danmark

GLASFIBERBROAR

HÅLLBARA BROAR I GLASFIBER

Med GFRP-broar får du en stark och lätt konstruktion som enkelt kan justeras och monteras på plats med vanliga verktyg. Dessutom har GFRP-broar lång hållbarhet och är underhållsfria, vilket är faktorer som gör GFRP-broar till en mer hållbar och framtidssäker lösning. Genom att kombinera dessa fördelar kan Fiberlines stora utbud av glasfiberprofiler och terrasskomponenter med fördel användas för alla slags broar. Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Hybridbroar

Hybrid Bro av Fiberline
Hybridbroar kombinerar alla fördelar med GFRP med andra traditionella byggmaterial som stål eller betong

Kompletta glasfiber-broar

bild av glasfiberbro i Kibaek Danmark
Få en komplett bro helt och hållet gjord av våra glasfiberprofiler. Se våra olika fördesignade broar här

Renovering

bild av glasfiberbro
Gör renovering av gamla broar enkelt genom att applicera våra lätta glasfiberprofiler på halkfria ytor

Brobeklädnad

bild av glasfiberbro
Våra plankor och profiler är lämpliga för klädsel och skydd av både gamla och nya broar från väderpåverkan

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind och aggressiva vätskor. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier och vätskor. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Våra produkter

Senaste nytt