BEKLÄDNADSLÖSNINGAR I GLASFIBER

Hållbara, lätta GRP-beklädnadslösningar

Med unika isoleringsegenskaper, låg vikt och utmärkt hållbarhet skapar våra GRP-profiler energieffektiva lösningar med mindre resurser jämfört med traditionella material. Dessutom ger våra flexibla och lätta profiler unika estetiska möjligheter till fördel för den slutliga konstruktionen.

 

 Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Fasadbeklädnad

Med fördelar som höga isoleringsegenskaper, låg vikt och utmärkt hållbarhet lämpar sig fasadplankor för energieffektiva fasadlösningar.

Brobeklädnad

bild av glasfiberbro
Våra plankor och profiler kan användas som beklädnad på både befintliga och nybyggda broar. De skyddar dessutom från olika väderförhållanden.

Beklädnad med GRP-gallerdurk

Gallerdurkar i glasfiber kan användas som en del av fasaden för att skapa ett spännande ljuseffekt, samtidigt som de klarar av att följa byggnadens viktbegränsningar.

FRP solskydd

Våra FRP-profiler utgör ett hållbart, lätt alternativ till energieffektiva solskyddslösningar för byggnader.

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind och aggressiva vätskor. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier och vätskor. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Våra produkter

Senaste nytt