Platta profiler av GRP som används som solpanel i en byggnad

KONSTRUKTION

Konstruktion

Se här hur vi har hjälpt andra med att skapa framtidssäkra glasfiberlösningar inom bl.a. bygg, offshore, kyltorn, simhallar, kemisk industri, järnväg och vindindustri.