kemikalietankfartyg

MOTSTÅNDSKRAFTIGA UNDER BELASTNING

Leverantör

Fiberline Building Profiles A/S

Material

Fiberline galler

Fördelar

  • Stor styrka
  • Låg vikt
  • Korrosionsfritt material
  • Enkel montering på plats
  • Minimalt underhåll

Gångvägar på kemiska tankar

I aggressiva miljöer blir gångvägar och andra bärande element ofta snabbt ett dyrt säkerhetsproblem. Eftersom glasfibergaller inte kräver något underhåll och inte förvittrar är de det självklara valet i just sådana miljöer.

Trappor och gångvägar i glasfiber utgör ett säkert (halkfritt) och behagligt underlag. Dessutom är de motståndskraftiga under belastning och ändrar inte form under tryck. Vårt breda program av galler och beslag är enkla att hantera eftersom de har en låg vikt och kan bearbetas på plats.


Fördelar med glasfibergaller:
• Låg vikt/hög styrka
• Korrosionsbeständighet
• Möjlighet till infärgning
• Utformning enligt önskemål
• Snabb och enkel tillskärning och montering på plats
• ca 250 m2

Galleri