Den Hållbara Fiberglasbron på Aarhus Simstadion

År 2004, i samband med renoveringen av Aarhus Simstadion, beslutade kommunen att få konstruerad och installerad en lyft- och sänkbar bro från Fiberline i bassängen. Denna beslut fattades för att möjliggöra simning längs bassängens längd, vilket tidigare endast var möjligt att simma tvärs över under tävlingar.

Michael Ottesen, som är teknisk koordinator vid Aarhus Kommune och ansvarig för simstadionet, betonar vikten av att kunna dela upp bassängen.

"Svømning i dag innebär att man simmar både på långa och korta banor. Med en 50-meters bassäng behöver vi kunna skapa en kortbana - det vill säga en 25-meters bana. Därför är det nödvändigt för oss att ha en bro som den från Fiberline, som vi kan sänka ner för att skapa en 25-meters bassäng."

Se videon nedan där Michael förklarar de många fördelarna med bron.

I Aarhus Kommune är man medveten om den minimala underhållet som följer med en lösning i glasfiber jämfört med rostfritt stål, som ofta ses i andra simhallar. Man noterar också hur otroligt hållbar bron är efter många år i klorfyllt vatten.

"När man tittar på de rostfria räckena och stegen vi har här i simhallen blir det snabbt tydligt att de lätt kan börja rosta. De underhålls veckovis, där de torkas av och smörjs med olja. Denna utmaning undviker vi med glasfiber. Det är tydligt att det gör en skillnad att vi har valt glasfiber," berättar Michael Ottesen.

Styrkan var ytterligare en avgörande faktor för valet av en glasfiberbro, då den behövde kunna motstå simmarnas vändningar utan att ge vika. Det är avgörande att simmarna får ett stadigt avstamp i sina vändningar från bron under vattnet. När bron sänks ner i vattnet aktiveras två pelare på varje sida om bron, som fäster på bassängens kant för att styra den. "Det är mycket viktigt," understryker Michael, "att den placeras korrekt."

"När simmarna behöver godkännas enligt FINAs regler får banan maximalt vara 1 cm längre än 25 meter, för att den ska kunna godkännas för tävlingssimning. Det är vitalt att bron står stabilt," fortsätter Michael.

"Hade man valt ett annat material tvivlar jag på att man hade kunnat hitta något lika effektivt som glasfiber. Jag skulle utan tvekan välja glasfiber om jag skulle skaffa något nytt till den här platsen." - Michael Ottesen.