bild av maskrosor

den 2 maj, 2020

Fiberline går i bräschen med CE-märkning

Fiberline kan från maj 2018, som de första och enda i världen, uppvisa en CE-märkning för konstruktionsprofiler i glasfiberkomposit.
 
Inom konventionella byggnadsmaterial som stål och betong har CE-märkningen använts i flera decennier, och det faktum att Fiberline nu också kan uppvisa en sådan märkning av ett komplett sortiment av kompositprofiler är ett godkännande av materialets egenskaper.  
 
”Märkningen är banbrytande och lyfter oss till en helt ny klass där våra kunder kan jämföra egenskaperna hos glasfiberkomposit med andra byggmaterial och därmed förlita sig på kvaliteten på våra produkter”, säger Torben Rønlev, vice vd på Building & Construction på Fiberline .
 
Enligt ETA Denmark, det oberoende organet som har utvärderat Fiberline designprofiler, är CE-märkningen värdefull för Fiberline:
 
”När man är ett innovativt företag inriktat på bärande strukturer, som Fiberline, är det värdefullt med en trovärdig och erkänd dokumentation och märkning som tillhandahålls av en oberoende tredje part som kan gå i god för Fiberlines produkter och egenskaper”, säger Thomas Bruun, Adm. chef på ETA Danmark.
 
Dessutom anser Thomas Bruun att det en stor fördel för Fiberline att ha dokumentation som talar ett gemensamt EU-språk när man marknadsförs inom EU.

 
Lång process

Processen för att erhålla märkningen har pågått ett tag, eftersom glasfiberkomposit fortfarande anses vara ett nytt material i byggbranschen, och därför finns det inga harmoniserade standarder för materialet. I samarbetet mellan Fiberline och ETA Danmark har båda parter därför bidragit med sina respektive kompetenser:
 
”Eftersom Fiberline, i egenskap av ett professionellt företag, har bidragit med sina kunskaper om materialet, har vi tillhandahållit det tekniska när det gäller European Technical Assessment (ETA) och dialogen med de stora aktörerna, så att ETA, som är först i sitt slag, även får ett erkännande efteråt”, säger Thomas Bruun.
 

Banar väg för hållbara konstruktioner

CE-märkningen är en garanti för att produkterna överensstämmer med vad tillverkaren har utlovat och att de upprätthåller rådande kvalitet och lagstadgade krav i EES-länderna. CE-märkningen kommer därför att göra det enklare att få godkända byggnader med Fiberline konstruktionsprofiler.
 
"Våra produkter håller alltid samma höga, enhetliga kvalitet som vi alltid har varit kända för. Nu medföljer även en trygghetsskapande märkning som gör det enklare för våra kunder att använda våra glasfiberkomposit i hållbara konstruktioner i hela EU”, avslutar Torben Rønlev.