bild av glasfiberbro vid Chemnitz Tyskland

100 ÅREN AV ÖVERSVÄMNINGAR

Leverantör

Fiberline Building Profiles A/S

Material

73 meter lång. Strukturprofiler, HD-plankor och FBD300-plankor Placering: Chemnitz, Tyskland

Fördelar

  • Minimalt underhåll
  • Lång livslängd
  • Låg vikt
  • Korrosionsfri

Bron som försvann

Den nya bron i den tyska staden Chemnitz är, med sina 73 meter, en av de största glasfiberbroarna i Tyskland. Dessutom är den designad för att kunna stå emot de kommande 100 åren av översvämningar utan några särskilda krav på underhåll.

Med många stora floder är det väldigt vanligt med sommaröversvämningar i centraleuropa. I juni 2013 drabbades den tyska byn Chemnitz, vid gränsen mot Tjeckien, av just översvämningar. Då förlorade man bl.a. gångbron i stadsdelen Einsiedel. Det kommer inte att hända med den nya bron som är utformad för att teoretiskt kunna stå emot inte mindre än de kommande 100 årens översvämningar. I projektet önskade man sig samtidigt en lätt konstruktion som var optimerad både resurs- och energimässigt.

”De tekniska utmaningarna med en lättviktskonstruktion bestod i att designa och producera en lösning med reducerad vikt, men som håller högre brukskvalitet”, säger Thomas Müller, diplomerad ingenjör för staden Chemnitz.

Med en lägre vikt på den färdiga lösningen ställs det också mindre krav på s.k. delprodukter, såsom fundament. Man kan även spara in på specialmaskiner vid uppförandet.

Klimatförändringar kräver nya material

Bron är 73 meter lång och inkluderar en ramp som garanterar en nivåfri korsning över floden Zwönitz.
Bron är även optimerad vad gäller resurser, eftersom glasfiberprofilerna är korrosionsfria och inte påverkas av väder och vind eller saltvatten och UV-strålar. Med de hållbara glasfiberprofilerna lär det också bli minimalt med underhåll och inga dyra reparationer under brons hela livslängd.

”Sett ur ett livscykelperspektiv är glasfiber ett attraktivt val eftersom det är mycket starkt och hållbart. Vår första bro är över 20 år gammal och tester har visat att de mekaniska egenskaperna är oförändrade. Trots att bron ligger vid kusten är borttagning av graffiti det enda som bron har haft behov av”, säger Christian Scholze, Technical Solution Manager på Fiberline.

Läs hela berättelsen om Fiberlines första bro, Fiberline-bro i Danmark.

Viktig certifiering underlättar arbetet

Bron består av fyra glasfiberramper som är designade med Fiberlines konstruktionsprofiler och HD-plankor. Dessutom har man använt FBD300-plankor som är limmade på en stålkonstruktion för att täcka spännvidden över den bredaste delen av floden. Valet föll på Fiberlines produkter som, med sina viktiga certifieringar och genomgående höga kvalitet, underlättar godkännandet av designen.

”Alla Fiberlines strukturella profiler och HD-plankor är DiBT-godkända (tyskt bygg-godkännande), vilket innebär att det inte blir nödvändigt att få ett individuellt bygg-godkännande. Det enda godkännande vi i princip behövde var för FBD300-brotäckningen som användes för mittendelen av bron. Men även här gjorde Fiberline full dokumentation tillgänglig, vilket gjorde godkännandet enkelt”, säger Franziska Pfalz på Fiber-tech, som är en av underleverantörerna i projektet.

Fiberline är några av de få som har en CE-märkning för konstruktionsprofiler i glasfiber. Det underlättar godkännandet av byggprojekt inom hela EU.

En bro byggd för översvämningar

Förutom de viktiga certifieringarna var även behovet av rådgivning under själva processen avgörande för projektet. Arbetet med glasfiber, som för många fortfarande är ett nytt material, kräver ett annat tankesätt, både konstruktionsmässigt och bearbetningsmässigt.

”Vi befann oss i den lyckosamma situationen att kunna samarbeta med University of Chemnitz och två av de mest kända företagen för denna typ av glasfiberkonstruktioner, nämligen Fiberline A/S och FIBER-TECH Construction GmbH”, säger Thomas Müller staden Chemnitz.

I två produktionshallar i Chemnitz har FIBER-TECH CNC-bearbetat, ytbehandlat, förmonterat och därefter samlat de pultruderade glasfiberprofilerna från Fiberline i längder om upp till 12 m.

Snabbt uppförande till glädje för turister

Den nya brokonstruktionen, som förbinder botten på dammen med huvudgatan, ger vandrare, designintresserade och andra möjlighet att uppleva en flod med olika strukturer. Samtidigt är bron en modern byggnadskonstruktion i vacker harmoni med naturen.

”Konstruktionen består av glasfibergallerdurkar, stålbjälkar, glasfiberbrotäckning och glasfiberräcken med sex belysta rör. Med denna skapelse har staden Chemnitz fått en helt unik och individuell brodesign med ett igenkänningsvärde”, säger Franziska Pfalz på projektleverantören FIBER-TECH.

Bron är en del av stadens strategi för översvämningsskydd och blev som planerat färdig i november 2019. Bygget startade i september 2018 och efter endast 13 månader stod den färdigmonterad med räcken, anslutningar, modern LED-belysning och anslutningsvägar, redo för allmänheten. Detta var resultatet av ett tätt samarbete mellan kommunen, de rådgivande ingenjörerna samt den snabba tillverknings- och monteringsprocessen som Fiberline och Fiber-tech erbjöd.

De samlade kostnaderna, inklusive demontering av den ödelagda bron, allt anslutningsarbete, planläggning, inspektion och bygge uppgick till under två miljoner euro.

Projektpartner
Se en video om enkel bearbetning här

Galleri