bild av glasfiberbro vid Brande Denmark

KOSTNADSEFFEKTIV KONSTRUKTION

Leverantör

Fiberline Building Profiles A/S

Material

Hybridbro med stålkonstruktion och FBD300 brodäck. Längd: 8 m, bredd: 3 m, Belastning: gångbro + 6,5 ton servicefordon

Fördelar

  • Lätta att underhålla
  • Låg vikt
  • Lång livslängd
  • • Korrosionsfritt material
  • • Stor styrka och styvhet

Hybridbro i harmoni med naturen

En lösning som beaktade både utseende och funktion var avgörande för den danska kommun som vill bygga en ny bro över en flod i natursköna omgivningar. Den valda lösningen var en hybridkonstruktion, som genom att kombinera de bästa egenskaperna för både stål och kompositer, kunde ge en elegant bro och som dessutom kräver minimalt underhåll.

I samband med ett nytt bostadsområde ville kommunen Ikast-Brande i Danmark utöka ett befintligt system av gångvägar genom att bygga en bro över en flod. Under planeringsfasen uttryckte den lokala miljökommittén reservationer om brons inverkan på det natursköna flodlandskapet. Dessa reservationer skingrades genom att man valde en hybridbro som skulle harmonisera med den naturliga miljön och samtidigt ge kommunen en hållbar och kostnadseffektiv konstruktion. Den nya bron utformades med en underkonstruktion och balustrader av stål samt brodäck och räcken av glasfiberarmerad plast (GFRP).

Integration med miljön

Kommunens första prioritet var att etablera en enhetlig grusyta både på gångvägen och själva bron. Det beslutades därför att svetsa ett pappmembran på GFRP-brodäcket, vilket även kan ses på betongbroar, för att skydda däcket från friktionsskador orsakade av gruset. Alla synliga ytor på bron målades i diskret antracitgrått, vilket tillsammans med den enhetliga grusytan skapar elegant integration av bron med dess omgivning.

Räcket tillverkades i glasfiber vars värmeisolerande egenskaper skapar en "varmare" yta än t.ex. stål.

Förväntade besparingar

En andra prioritering för kommunen var att bron skulle vara hållbar och endast kräva minimalt underhåll i framtiden. Man beslutade sig därför för att använda glasfiber, ett robust material som inte bara ger ett underhållsfritt brodäck utan också skapar ett vattentätt skydd för underkonstruktionen av stål, och därmed förlänger brons övergripande livslängd.

Eftersom bron ligger nära en större väg och därför kan utsättas för trafik, användes brodäcket FBD300 vilket är starkare än specifikationen för gångbroar. Brodäcket fästes med bultar i underkonstruktionen av galvaniserat stål.

Låg vikt och enkel att montera

För att undvika att skada marken runt floden under installationen av bron, lossades GFRP-brodäcket från det huvudsakliga transportfordonet och fördes till platsen med hjälp av mindre lastfordon. Glasfiber är ett lätt material som är enkelt att bearbeta, och därför kunde de slutliga justeringarna, som t.ex. borrning av bulthål, utföras på plats.

 

Galleri