bild av glasfiberbro i Kolkwitz Tyskland

SPARA PÅ UNDERHÅLLSBUDGETEN

Leverantör

Fiberline Building Profiles A/S

Material

Längd: 4,6 x 2,6 m Profiler: FBD300 brodäck, 100 x 100 fyrkantsrör och kolfiberlameller Belastningskapacitet: 5 kN/m2 + 6,5 t. servicebil Placering: Kolkwitz, Tyskland

Fördelar

  • • Korrosionsfritt material
  • Hög hållfasthet och styvhet Korrosionsfri
  • • Lätta att underhålla
  • Lång livslängd
  • Låg vikt

Miljövänlig bro med kolfiberförstärkning

Med 1 500 km kanaler och ett skogsområde med mycket sumpmark, finns det mycket pengar att spara på underhållsbudgeten när ni ska välja en hållbar och rostfri bro. I den östtyska staden Kolkwitz var det just dessa besparingar som gjorde en glasfiberbro till den mest kostnadseffektiva lösningen när man investerade i en ny bro.

Lång livslängd med minimalt underhåll

Med ett spindelnät bestående av små och stora kanaler som slingrar sig genom landskapet behövs det en hel del broar för att få logistiken att fungera för områdets invånare och de många turister som besöker Spreewald – Europas största inlandsdelta. I Kolkwitz, som är beläget mitt i regionen, var det möjligheterna till de låga underhållskostnaderna som fick bygg- och anläggningsavdelningen att välja en glasfiberbro istället för en träbro.

”Det är stort för oss att överhuvudtaget överväga en sådan uppgift inom detta område som traditionellt sett har präglats av träbroar. Men träbroar i ett skogsområde med omfattande sumpmarker förstörs snabbt, så Kolkwitz kunde spara mycket pengar på lång sikt genom att välja en rostfri glasfiberbro”, säger Christian Scholze, Technical Solution Manager, Fiberline Building Profiles.

Snabb montering

Tack vare brons låga vikt kunde vår partner Fiber-Tech Construction GmbH montera hela lösningen på sin verkstad, vartefter den skickades till monteringsplatsen. Monteringstiden på plats och kostnader för specialmaskiner kunde därför hållas till ett minimum.

”Kolkwitz valde den mest kostnadseffektiva lösningen sett till brons sammantagna livslängd, och eftersom det finns besparingar som kan göras på underhållskontot var den långa livslängden och inte minst den låga vikten skäl som gjorde att vi kunde återanvända de befintliga fundamenten. Christian Scholze

Efter färdigställande av brokonstruktionen lades asfalt.

Förstärka med kolfiber

Bron är gjord av ett hållbart och rostfritt glasfibermaterial som ger bron en lång och funktionell livslängd, även under krävande förhållanden omgiven av skog och sumpmarker. Underkonstruktionen består av sex glasfiberbjälkar, som alla är ytterligare förstärkta med kolfiberlameller för att ge bron extra styrka så att områdets servicebilar kan använda bron. Även räcke och brodäck är tillverkat av glasfiber.

Förklädd som träbro

Området är traditionellt känt för sina många träbroar som smälter in naturligt i det gröna skogsområdet. Man valde därför att utforma bron med rektangulära profiler, som påminner om träet på de träbroar som normalt upprättas i området. Dessutom är bron målad grön så att den smälter in i omgivningarna.

Som en del av ett naturreservat var det också viktigt för Kolkwitz att den nya bron tar hänsyn till miljön. Glasfiber har ett högt styrka-vikt-förhållande, vilket innebär att man kan utforma en stark bro med mindre mängd material. Samtidigt har bron en lång livslängd och kommer att kräva minimalt underhåll – en resursbesparing som gagnar miljön.

 

Galleri