bild av glasfiberbro i South Gloucestershire Council

HÖGA HÅLLBARHET

Leverantör

Fiberline Building Profiles A/S

Material

Bromley Heath Viaduct Längd: 105 m x 3,5 m Produkt: FBD 300 och fyrkantsrör 200 x 200 Belastningskapacitet: 5kN/m2 + 6,5 t. Placering: South Gloucestershire, England

Fördelar

  • Låg vikt
  • Lång livslängd
  • • Stor styrka och styvhet
  • Korrosionsbeständighet

Renoveringen av gång- och cykelvägen slutade med en lättviktslösning

Kommunen South Gloucestershire i sydvästra England hade stora utmaningar framför sig, eftersom deras trafikkorsning vid Bromley Heath-bron med tillhörande gång- och cykelväg behövde en grundlig renovering. Vägen skulle breddas, men brons bärkraft hade nått sin maximala kapacitet och arbetet krävde därför material med låg vikt. När valet föll på Fiberlines brodäck i glasfiberkomposit blev det en lätt, stark och hållbar lösning.

En lätt lösning

Vägen på den starkt trafikerade bron var inte längre bred eller säker nog för att hantera de 500 cyklister som dagligen använder den. Utan någon form av hinder mot vägbanan, och med en delad gång- och cykelväg, var den två meter breda vägen inte längre optimal, men att bredda den var inte lika enkelt och man stötte snabbt på utmaningar med avseende på konstruktion och bärkapacitet. Det visade sig relativt tidigt i designprocessen att det med Fiberlines brodäck var möjligt att bredda gång- och cykelvägen upp till 3,5 meter utan att överbelasta den befintliga konstruktionen. Lösningen blev därför att skapa förgjutna lättviktiga betongribbor, med ett brodäck i glasfiber ovanpå. Sistnämnda är känt för sin lätta vikt och höga hållbarhet. På så sätt krävde bron inte ytterligare stöd. Brodäckets yta täcktes därefter med en grovsandad halkfri beläggning, vilket är mycket lämpligt för gång- och cykelbanor eftersom det har ett högt glidmotstånd.

Innovation och gott samarbete

Brodäcken prefabricerades i sektioner, vilket var en fördel så att de lätt och snabbt kunde monteras på bron och renoveringstiden minimeras. Den nya vägen är nyskapande, eftersom den är en så kallad hybridlösning som använder det bästa från flera olika material. Dessutom lämnar bron ett mindre avtryck på miljön än vad en ren betongkonstruktion gör.

Fiberline har under hela projektets gång haft ett tätt samarbete med APB Group Ltd. som är entreprenör för projektet. Innovation- och utvecklingschefen hos APB Group, Martin Halpin, berättar här om projektet och samarbetet:

”Hos APB Group Ltd. är vi stolta över att vara inblandade i ett innovationsprojekt som Bromley Heath. Vi letar alltid efter alternativa lösningar och använder oss av avancerade material som t.ex. glasfiber. I detta projekt har de stora fördelarna med glasfiber, såsom låg vikt och minimalt underhåll, medfört ett stort värde till det övergripande projektet. Samarbetet med Fiberline, entreprenören Farrans och South Gloucestershire kommuns egna byggteam har bekräftat att projektet var framgångsrikt och att den slutliga lösningen mottogs väl av kunden. Fiberline har de bästa produkterna när det gäller broar, och vi ser definitivt fram emot nästa samarbete, där de på nytt kommer att leverera de senaste infrastrukturlösningarna.”

Det är första gången entreprenören arbetar med brodäck från Fiberline, men absolut inte den sista:

”Jag vill absolut arbeta med glasfiber igen. Det handlar inte om att täcka hela världen med glasfiber, men som en industri måste vi bryta igenom människors barriärer och se till att använda glasfiberprofiler när det visar sig vara rätt lösning och därmed peka på att det är ett bra och hållbart material”, avslutar Martin Halpin.

Ett långt liv med låga omkostnader

Redan från start har renoveringsprojektet syftat till att få en komplett underhållsfri bro under de kommande 45 åren. Därför var valet av brodäck i glasfiberkomposit den optimala lösningen när det gällde gång- och cykelvägen. Glasfiberprofilerna är resistenta mot extrema väderförhållanden eftersom materialet är korrosionsfritt. Detta medför att materialets livslängd är otroligt lång och bidrar till minimalt underhåll och låga driftskostnader.

Galleri