bild av glasfiberbro i Worcestershire County Council

LÅNG LIVSLÄNGD

Leverantör

Fiberline Building Profiles A/S

Material

Profiler: slitsade HD-plankor och Fiberline-beslag Mått: 530m² som består av ett huvudspann på 62x3 m, två ramper på 22x3 m, två avsatser på 73m² och trappsteg. Belastning: 5 kN/m² + 10 kN punktbelastning

Fördelar

  • • Lätta att underhålla
  • Låg vikt
  • Lång livslängd
  • Hög hållfasthet och styvhet Korrosionsfri
  • • Stor styrka och styvhet
  • Snabb och enkel montering

Stor renovering av bron Sabrina

Under 2020 beslutade Worcestershire County Council att påbörja en mycket välbehövlig renovering av bron Sabrina över floden Severn, som ligger i staden Worcester utanför Birmingham i England. Det var då dags för gångbron att genomgå sin första stora renovering på 28 år. Man valde glasfiberkomposit som material för att renovera den gamla bron.

Genom att använda Fiberlines glasfiberprofiler för renoveringen så innebär det att bron Sabrina får en lång livslängd eftersom glasfiber är korrosionsfritt och därför står emot skador från väder och vatten. Tack vare de hållbara glasfiberprofilerna blir underhållet minimalt och inga dyra byten kommer att krävas under brons hela livslängd.

Huvuddelen av renoveringsarbetet på bron Sabrina för Worcestershire County Councils räkning kommer att genomföras av huvudentreprenören Alun Griffiths, broansvarig på Briton Fabricators Limited, med konsultstöd från Jacobs.

Arbetet med att förbättra bron Sabrina var en viktig del i Worcestershire County Councils program för att förbättra gång- och cykelvägarna i och omkring staden Worcester.

Om du vill veta mer om lätta, starka och hållbara brolösningar, kontakta Fiberline idag.

Galleri