Glasfiber gallerdurkar

LÅGVIKTSMATERIAL

Leverantör

Fiberline Building Profiles A/S

Material

Strukturella konstruktionsprofiler

Fördelar

  • Enkel montering
  • Elektriskt isolerande
  • Stor styrka
  • Låg vikt
  • Korrosionsfritt material
  • Underhållsfritt

Skräddarsytt modulkoncept för den brittiska järnvägen

Skräddarsytt modulkoncept för den brittiska järnvägen
När trappan i Bowes Park skulle planeras var glasfiber inte den enda föreslagna lösningen, men det var den enda som var praktiskt möjlig. Trappan skulle nämligen installeras på en plats längs den brittiska järnvägen där det krävdes både entreprenörmaskiner för användning av banan och långvarig avspärrning av spåren.

Vår brittiska samarbetspartner, iLECSYS, valde att använda glasfiber, ett lågviktsmaterial som är enkelt att bearbeta och anpassa på plats. Även utan användning av en lyftkran blev lösningen installerad på bara fem timmar.

”Även om vi tävlade mot stål, som normalt är ett billigare alternativ, så vann vi ändå projektet tack vare kostnaden. Stållösningen krävde nämligen en HI-Ab-kran medan vår glasfiberlösning kunde lyftas på plats för hand från en mindre lastbil, in genom porten, där den skulle installeras.” Eddie Blackett, Construction & Innovation Manager på iLECSYS.

Med ett modulkoncept kunde iLECSYS dessutom ta hänsyn till begränsningar på installationsplatsen och utforma avfartsvägen mycket tillfredsställande så att det endast krävdes mindre anpassningar på plats.
Säkerheten kring de brittiska järnvägarna är naturligtvis i fokus, både vad gäller konstruktioner och personal. Därför är det höga krav på dokumentation från de verksamheter som installerar lösningar längs järnvägen.

Ingen jordning, mindre besvär

Förutom besparingar för specialmaskiner finns det mer att hämta kring installationen av en glasfiberlösning. Materialet är nämligen icke-elektriskt ledande och behöver därför inte jordas för att uppfylla säkerhetskraven från den brittiska järnvägsledningen. För iLECSYS ger det inte bara en ekonomisk fördel, men även en praktisk:

”En av orsakerna till att glasfiber vinner mark längs de brittiska järnvägarna är att det inte tidigare har varit tradition att använda jordning. Det betyder helt enkelt att det inte råder lämpliga förhållanden för att garantera korrekt jordning, bl.a. på grund av olika jordningssystem samt närliggande belysnings- och ljussignaler. Med en glasfiberlösning slipper vi jordning under installationen och kunden slipper underhåll av systemet därefter. Här vinner alltså alla parter.” Peter Dickson, Engineering Manager på iLECSYS.

En annan orsak är att materialet är otroligt starkt och korrosionsfritt, vilket garanterar en lång livslängd på lösningen även under bistra förhållanden med skiftande väderlek och påverkan från dynamisk trafik. Med de använda glasfibergallren uppnås dessutom halksäkra gångbanor för järnvägspersonalen så att de i framtiden kan beträda banan säkert vid service.

Tekniska specifikationer:
Material: Glasfiber
Längd: 7,4 m
Lutning: 28 %
Ledstångshöjd: 1,1 m
Placering: Bows Park, Storbritannien

Galleri