bild av pultrudering

KORROSIONSTABEL - TYPE 'ISO'

Tabel for kemisk resistans

ENDAST TILGÄNGLI PÅ ENGELSKA

The corrosion resistance data listed below is for general information only. Resin manufacturers have provided test data which indicates that the specific resin can withstand the corrosion conditions listed above.

Fiberline believes the data to be true and accurate but no guarantee is expressed or implied as to specific performance. Testing for specific environments is recommended.Environment % conc. Max. operating temperature F/C
Acetic Acid
Aluminum Hydroxide
Ammonium Chloride
Ammonium Bicarbonate
Ammonium Hydroxide
Ammonium Sulfate
Benzene
Benzoic Acid
Borax
Calcium Carbonate
Calcium Nitrate
Carbon Tetrachloride
Chlorine, Dry Gas
Chlorine Water
Chromic Acid
Citric Acid
Copper Chloride
Copper Cyanide
Copper Nitrate
Ethanol
Ethylene Glycol
Ferric Chloride
Ferrous Chloride
Formaldehyde
Gasoline
Glucose
Glycerin
Hydrobromic Acid
Hydrochloric Acid
Hydrogen Peroxide
Lactic Acid
Lithium Chloride
Magnesium Chloride
Magnesium Nitrate
Magnesium Sulfate
Mercuric Chloride
Mercurous Chloride
Nickel Chloride
Nickel Sulfate
Nitric Acid
Oxalic Acid
Perchloric Acid
Phosphoric Acid
Potassium Chloride
Potassium Dichromate
Potassium Nitrate
Potassium Sulfate
Propylene Glycol
Sodium Acetate
Sodium Bisulfate
Sodium Bromide
Sodium Cyanide
Sodium Hydroxide
Sodium Nitrate
Sodium Sulfate
Stannic Chloride
Sulfuric Acid
Tartaric Acid
Vinegar
Water, Distilled
Zinc Nitrate
Zinc Sulfate
50
100
All
15
28
ALL
All
SAT
SAT
ALL
ALL
100
-
SAT
5
ALL
ALL
ALL
ALL
50
100
ALL
ALL
50
100
100
100
50
37
5
ALL
SAT
ALL
ALL
ALL
100
ALL
ALL
ALL
20
ALL
10
100
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
ALL
N/R
ALL
ALL
ALL
25
ALL
100
100
ALL
ALL
125/52
160/71
170/77
125/52
N/R
170/77
N/R
150/66
170/77
170/77
180/82
N/R
140/60
80/27
70/21
170/77
170/77
170/77
170/77
75/24
90/32
170/77
170/77
75/24
80/27
170/77
150/66
120/49
75/24
100/38
170/77
150/66
170/77
140/60
170/77
150/66
140/60
170/77
170/77
70/21
75/24
N/R
120/49
170/77
170/77
170/77
170/77
170/77
160/71
170/77
170/77
170/77
N/R
170/77
170/77
160/71
75/24
170/77
170/77
170/77
170/77
170/77
 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind, aggressiva vätskor och alkalier i samband med betong. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier, vätskor och alkalier. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Våra produkter

Senaste nytt