bild av Marina plattformar

MARINA PLATTFORMAR I GLASFIBER

KORROSIONSBESTÄNDIGT MATERIAL

Glasfiberprodukter har bevisat sin lämplighet i tillämpningar i och i närheten av saltvatten. Därför uppgraderas alltfler gångvägar och plattformar i hamnar till profiler och galler i korrosionsbeständigt kompositmaterial. De tidigare lösningarna var tillverkade i stål med träplankor. Stålet rostade och träplankorna ruttnade på grund av det aggressiva saltvattnet, vilket medförde en säkerhetsrisk för hamnens besökare.

Eftersom profiler och galler i glasfiber inte kräver något underhåll och inte korroderar, är de det naturliga valet i dessa miljöer.

Trappsteg och gångvägar i glasfiber ger ett säkert, halkfritt och behagligt underlag. De är mycket lätta och starka och kan bearbetas utan dyr specialutrustning. Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Illustration

Vi har tagit fram översiktsritningar för olika marina plattformar. Du är välkommen att kontakta en av våra experter för mer information.

Fullständig FRP-plattform med galler.

Datablad

Ladda ner datablad för plankor
Ladda ner datablad för gallerdurkar
Ladda ner datablad för profiler

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind och aggressiva vätskor. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier och vätskor. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Våra produkter

Senaste nytt