bild av  laboratorium

MATRIS

Matris

Matrisens roll i en kompositprofil är delvis att binda armeringen och dels att hålla armeringen på rätt plats i förhållande till tvärsnittet för att optimalt kunna utnyttja de mekaniska egenskaperna. Matristypen bestämmer även egenskaper som korrosionsbeständighet, elektrisk isolering, eldfasthet och temperaturbeständighet.

I grunden är följande tre matristyper lämpliga för pultruderingsprocessen: Polyester, epoxy och fenol

Polyester

Polyester är den mest använda matristypen, vilket ger en komposit med goda helhetsegenskaper.

Omättad polyester kan delas in i tre huvudgrupper: ortopolyester, isopolyester och vinylester. Jämfört med ortopolyester ger isopolyester ökad slitstyrka och högre flexibilitet, samt bättre motståndskraft mot temperaturpåverkan. Dessutom ökar korrosionsbeständigheten.

Vinylester har ännu bättre korrosionsbeständighet och termiska egenskaper. Eftersom vinylester har större töjningstålighet än orto- och isopolyester fås även en komposit med bättre slaghållfasthet och ökade utmattningsegenskaper.

Epoxi

Epoxi används främst för kolfiberarmerade profiler och ger kompositer med bättre utmattnings- och mekaniska egenskaper. Epoxi har högre motståndskraft mot termisk påverkan och har bättre elektriska egenskaper

Fenol

Fenol används där det krävs hög eldfasthet, temperaturbeständighet, låg rökutveckling och väldigt lite flamspridning under brandförhållanden.

Tillsatser

Tillsatser är en vanlig term för tillägg till matrisen. Beroende på syfte kan tillsatser i stort delas in i tre huvudgrupper: prisreducerande tillsatser, processrelaterade tillsatser och funktionsrelaterade tillsatser. Syftet kan alltså variera, men ett tillägg av tillsatser kommer alltid att påverka korrosionsbeständigheten hos profilerna såväl som deras mekaniska och brandtekniska egenskaper.

Processrelaterade tillsatser

Processrelaterade tillsatser är ämnen som har en gynnsam effekt på pultruderingsprocessen och på den härdade profilens egenskaper och utseende. Till exempel finns den så kallade ”lågprofiltillsatsen” som används för att undvika överdriven krympning när profilerna härdas. Denna tillsats förhindrar bildandet av mikrosprickor i ytan och ger profiler med högre korrosionsbeständighet och bättre utmattningsegenskaper. Detta ger profiler med mer exakta geometriska toleranser och låga inre spänningar.

Funktionsrelaterade tillsatser

Funktionsrelaterade tillsatser är tillsatser som har en gynnsam effekt sett till den färdiga profilens användningsområde. Exempel på detta är tillsatser i form av färgpigment. Brandhämmande tillsatser är ett annat exempel. Sistnämnda läggs till för att uppnå självsläckande egenskaper och reducerad flamspridning.

Funktionsrelaterade tillsatser kan givetvis också tillsättas i så pass stora mängder att det försämrar profilens mekaniska egenskaper.

Se avsnittet om Fiberlines kvalitetskod i konstruktionshandboken.

Prisreducerande tillsatser*
Prisreducerande tillsatsers enda funktion är att fylla ut formen, och tillägget av sådana tillsatser gör det möjligt att minska mängden dyrt armerings- och matrismaterial. Detta gör att priset på den färdiga profilen kan sänkas. Profilerna kommer att ha betydligt sämre mekaniska egenskaper när mängden armering reduceras. De flesta typer av prisreducerande tillsatser resulterar dessutom i profiler med lägre korrosionsbeständighet och försämrad motståndskraft mot de flesta kemikalier.

*Benämns ofta fyllmedel

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Senaste nytt