bild av  laboratorium

MATRIS

Matris

Matrisens roll i en kompositprofil är delvis att binda armeringen och dels att hålla armeringen på rätt plats i förhållande till tvärsnittet för att optimalt kunna utnyttja de mekaniska egenskaperna. Matristypen bestämmer även egenskaper som korrosionsbeständighet, elektrisk isolering, eldfasthet och temperaturbeständighet.

I grunden är följande tre matristyper lämpliga för pultruderingsprocessen: Polyester, epoxy och fenol

Polyester

Polyester är den mest använda matristypen, vilket ger en komposit med goda helhetsegenskaper.

Omättad polyester kan delas in i tre huvudgrupper: ortopolyester, isopolyester och vinylester. Jämfört med ortopolyester ger isopolyester ökad slitstyrka och högre flexibilitet, samt bättre motståndskraft mot temperaturpåverkan. Dessutom ökar korrosionsbeständigheten.

Vinylester har ännu bättre korrosionsbeständighet och termiska egenskaper. Eftersom vinylester har större töjningstålighet än orto- och isopolyester fås även en komposit med bättre slaghållfasthet och ökade utmattningsegenskaper.

Epoxi

Epoxi används främst för kolfiberarmerade profiler och ger kompositer med bättre utmattnings- och mekaniska egenskaper. Epoxi har högre motståndskraft mot termisk påverkan och har bättre elektriska egenskaper

Fenol

Fenol används där det krävs hög eldfasthet, temperaturbeständighet, låg rökutveckling och väldigt lite flamspridning under brandförhållanden.

Tillsatser

Tillsatser är en vanlig term för tillägg till matrisen. Beroende på syfte kan tillsatser i stort delas in i tre huvudgrupper: prisreducerande tillsatser, processrelaterade tillsatser och funktionsrelaterade tillsatser. Syftet kan alltså variera, men ett tillägg av tillsatser kommer alltid att påverka korrosionsbeständigheten hos profilerna såväl som deras mekaniska och brandtekniska egenskaper.

Processrelaterade tillsatser

Processrelaterade tillsatser är ämnen som har en gynnsam effekt på pultruderingsprocessen och på den härdade profilens egenskaper och utseende. Till exempel finns den så kallade ”lågprofiltillsatsen” som används för att undvika överdriven krympning när profilerna härdas. Denna tillsats förhindrar bildandet av mikrosprickor i ytan och ger profiler med högre korrosionsbeständighet och bättre utmattningsegenskaper. Detta ger profiler med mer exakta geometriska toleranser och låga inre spänningar.

Funktionsrelaterade tillsatser

Funktionsrelaterade tillsatser är tillsatser som har en gynnsam effekt sett till den färdiga profilens användningsområde. Exempel på detta är tillsatser i form av färgpigment. Brandhämmande tillsatser är ett annat exempel. Sistnämnda läggs till för att uppnå självsläckande egenskaper och reducerad flamspridning.

Funktionsrelaterade tillsatser kan givetvis också tillsättas i så pass stora mängder att det försämrar profilens mekaniska egenskaper.

Se avsnittet om Fiberlines kvalitetskod i konstruktionshandboken.

Prisreducerande tillsatser*
Prisreducerande tillsatsers enda funktion är att fylla ut formen, och tillägget av sådana tillsatser gör det möjligt att minska mängden dyrt armerings- och matrismaterial. Detta gör att priset på den färdiga profilen kan sänkas. Profilerna kommer att ha betydligt sämre mekaniska egenskaper när mängden armering reduceras. De flesta typer av prisreducerande tillsatser resulterar dessutom i profiler med lägre korrosionsbeständighet och försämrad motståndskraft mot de flesta kemikalier.

*Benämns ofta fyllmedel


Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind, aggressiva vätskor och alkalier i samband med betong. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier, vätskor och alkalier. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Våra produkter

Senaste nytt