bild av  kvalitetskontroll

FIBERLINES KVALITETSPOLICY

Fiberlines kvalitetspolicy

Hos Fiberline är kvalitet grunden för vår verksamhet och därmed i allt vi gör. Vi har beskrivit detta mer ingående i vår kvalitetspolicy, som vi strävar efter att leva upp till varje dag.

Professionell partner

Vårt kvalitetssystem ska se till att våra kunder uppfattar oss som en professionell affärspartner med kompositlösningar av högsta kvalitet. Med hjälp av en nära kontakt med våra kunder och en årlig undersökning mäter vi hur nöjda våra kunder är. På så sätt kan vi snabbt reagera på viktiga avvikelser och förbli fokuserade på att ständigt förbättra oss. Vi använder bland annat ”8D Problem Solving Process” med målet att ge kunden ett första svar inom 48 timmar.

Tätt samarbete

Vi önskar ett tätt samarbete med våra kunder för att utveckla nya lösningar. I utvecklingsarbetet använder vi oss av APQP-processen, som är en systematisk och strukturerad strategi. Detta gör vi för att uppfylla de avtalade värderingarna gällande kvalitet och materialegenskaper. Dessutom använder vi element från fordonsindustrin för säker processtabilitet och kan därmed minska antalet fel, nämligen PPAP, FMEA, MSA och SPC. För vårt arbete med vindindustrin använder vi APQP4WIND.

Förankrat i vårt ledningssystem

Med vår kvalitetspolicy strävar vi efter att kontinuerligt utveckla och effektivisera vårt ledningssystem och affärsprocesser med det tydliga syftet att skapa mervärde för våra kunder. Detta uppnår vi bland annat genom att ha en samlad översikt över våra kvalitetskostnader för att kontinuerligt kunna minska dessa. Dessutom övervakar vi löpande processparametrarna runt våra pultruderingslinjer för att säkerställa hög kapacitet. Slutligen inspekteras alla varor enligt våra instruktioner innan leverans.

Läs vår kvalitetspolicy  här (Danska)

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind, aggressiva vätskor och alkalier i samband med betong. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier, vätskor och alkalier. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Senaste nytt