bild av stock

KVALITETSSÄKRING

Steg för steg

Här får du en översikt över hur vi hanterar kvalitet i samband med våra konstruktionsprofiler och säkerställer full spårbarhet samt hög, kontinuerlig kvalitet i alla profiler som lämnar vår produktion.

Sälj
Ordermottagning och hantering av leveransavtal och tekniska specifikationskrav från kunden i nära samarbete med
resten av organisationen.

Supply Chain
Beställning av råvaror och planering av det mest optimala produktionsflödet.

Produktionsstyrning
Pultruderingsuppsättning med IFIX-parameterkontroll, arbetsinstruktioner i form av SOP:er och styrinstruktioner säkerställer ett kontinuerligt flöde samt stabil, enhetlig kvalitet.

Råvaror
Kontroll av alla råvaror som ingår i profilproduktionen sker hos våra underleverantörer och dokumenteras i form av COA (Certificate of Authenticity). Våra leverantörer har valts med omsorg för att göra denna kvalitetsbedömning, så att kvaliteten och spårbarheten säkerställs innan den når vår produktion.

Produktion
För att kunna CE-märka våra produkter måste vi dokumentera alla processparametrar. Dessutom har vi ytkontroll av alla produkter, MY-mätning i samband med lackering och ISO-certifierade, halkfria ytor.

Utskrift
Alla produkter som lämnar vår produktion skrivs ut med produktionsorder, datum, pall-id och CE-märke för att säkerställa full spårbarhet av både processparametrar och råmaterial.

Kvalitet
Tvärsnittsmätningar genomförs för att säkerställa att geometrin överensstämmer med specifikationstoleranserna. Dessutom testas styvhet (e-modul), härdningsgrad (DSC-test), krypning och hållfasthet (glasprocent).

Lager/frakt
Välskrivna paketinstruktioner och QC-utgångskontroller säkerställer att produkterna har de bästa förutsättningarna för att komma hela vägen fram till kund utan skada.


Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind, aggressiva vätskor och alkalier i samband med betong. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier, vätskor och alkalier. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Senaste nytt