Leverans runt om i Europa Rådgivning och kundservice - Tlf: + 45 36 38 81 00

Minimesh-gallerdurk

Fiberline minimesh-gallerdurkar har en hög och genomtestad halksäkerhet även under krävande förhållanden i kemikalieindustrier, offshore och kyltorn. Gallren är dessutom korrosionsfria och upprätthåller den höga halksäkerheten även efter många år. Det gör gallren till ett kostnadseffektivt alternativ till t.ex. stålgallerdurk.

15 mm kultest

Minimesh-gallerdurken har små öppningsytor och är därför lämpliga vid krav på t.ex. 15 mm kultest. Dessutom är glasfibergallerdurken elektriskt isolerande och därför användbara till installation längs järnvägen där de kan minimera komplexiteten vid jordning.