bild av glasfiberbro i Haasnoot

DE FÖRSTA MED CE-MÄRKNING

CE-märkning

Fiberline kunde under 2018, som de första och enda i världen, uppvisa en CE-märkning för hela vårt program med konstruktionsprofiler i glasfiberkomposit. Även om märkningen har använts i årtionden inom stål och betong är märkningen ett slutgiltigt godkännande av materialets unika egenskaper. Med CE-märkningen kan du enklare jämföra glasfiber med andra byggmaterial.


Godkänd kvalitet för hållbart bygge

Certifieringarna innebär också att det blir enklare för dig att använda våra glasfiberprodukter för hållbart bygge i hela EU. Efter flera års test- och dokumentationsarbete kunde vi 2009, som den första producenten i världen, framvisa ett tyskt byggodkännande, Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung (abZ), för ett program med strukturella profiler i glasfiber. Detta har nu blivit ändrat till ett aBG-godkännande (Allgemeine Bauartgenehmigung) så att det tillsammans med CE-märkningen garanterar att både nya och existerande kunder inte behöver söka engångsgodkännanden när våra produkter ska användas på ett bygge i Europa. Bland andra kvalitetsstandarder kan nämnas att våra profiler som minst är godkända enligt E23, vilket är det högsta kravet på kvalitet i EN13706. Se alla våra certifieringar.


Godkänt för bygg, spårvägar och offshore

Förutom vår CE-märkning har den tyska bygginstansen ”Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)” godkänt våra profiler för användning på tyska byggen. Vi har även ett godkännande från den tyska motsvarigheten till SJ, ”Deutsche Bahn” samt brittiska ”Network Rail”. Och äntligen har vi fått ett godkännande från Det Norske Veritas för användning på skepp och offshore-plattformar.

Läs mer här om andra populära internationella certifieringar som Fiberline följer

 

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Våra produkter

Senaste nytt

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind och aggressiva vätskor. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier, vätskor och alkalier. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.