bild av strukturelle profiler

ORDNING & ANSVAR

Hållbarhet

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och låga krav på underhåll. Som en naturlig följd av detta är behovet av målning, kemikalier eller maskiner för underhåll också begränsat under profilernas hela livslängd.

Hälften så mycket energi för glasfiber

Det krävs dubbelt så mycket energi för att tillverka en brokonstruktion i traditionella byggmaterial jämfört med glasfiber. Det gör glasfiberprofiler till ett hållbart alternativ för framtidens byggen.

Energioptimerad produktion

För Fiberline handlar miljön om ordning och ansvar. Därför ser vi till att utnyttja resurserna effektivt så att vi skonar miljön. I vår moderna fabrik har vi lagt ramarna för att kombinera en energieffektiv produktion med en god arbetsmiljö. Våra profiler tillverkas i en kontinuerlig process som kallas pultrudering. Här blir avfuktningen begränsad i en sluten maskin och plastmaterialets härdningsprocess utvecklar själv värme med låg energiförbrukning som följd.

 

Lär dig mer om miljö

 

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Få resurser till underhåll

Våra produkter

Senaste nytt

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind, aggressiva vätskor och alkalier i samband med betong. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier, vätskor och alkalier. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.