Glasfiber Serviceplattformar och åtkomstalternativ

ICKE-ELEKTRISK LEDANDE MATERIAL

Leverantör

Fiberline Building Profiles A/S

Material

Strukturella konstruktionsprofiler

Fördelar

  • Enkel montering
  • Elektriskt isolerande
  • Stor styrka
  • Låg vikt
  • Korrosionsfritt material
  • Underhållsfritt

Fiberline längs de danska järnvägar

Ett icke-elektriskt ledande material, som kan spara omkostnader och undvika besvär med jordning längs med de danska järnvägarna, är bara en av anledningarna till att Banedanmark väljer att satsa på glasfiberkomposit när de ska anlägga nya serviceplattformar och åtkomstvägar.

I samband med de nya åtkomstvägarna i form av trappor, plattformar och en mindre bro i närheten av Vejle Station valde Banedanmark att använda glasfiberkomposit istället för galvaniserat stål, som de normalt annars använder. De nya glasfiberlösningarna kommer att ge medarbetarna enkel tillgång till installationerna och säkra arbetsvillkor.

”Det är en jättestor fördel för Banedanmark att glasfiber inte är elektriskt ledande och att det därför inte behöver jordas när det finns strömförande skenor. I takt med att järnvägen använder mer och mer strömförande skenor är det en jättestor besparingspotential med glasfiber”, säger Lone Kaalund Døjbak, Technical Solutions Manager på Fiberline.

Vid anläggning med stållösningar som ligger mindre än fem meter från strömförande skenor kräver Banedanmark jordning eller potentialutjämning för att garantera person- och funktionssäkerheten.

En bättre investering på sikt

Förutom de reducerade installationskostnaderna kan man även göra besparingar på lång sikt. Det hållbara materialet är nämligen korrosions- och väderbeständigt, vilket reducerar kostnaderna för underhåll.

”Med en kompositlösning som varken rostar eller ruttnar kan man spara in en del på underhållskostnader. Lösningarna har nämligen en lång livslängd trots den något bistra miljön med påverkan från väderleken och med dynamisk trafik i närheten. Det mesta av underhållet kommer därför vara av endast kosmetisk karaktär”, tillför Lone Kaalund Døjbak.

Hos Banedanmark är säkerheten för både konstruktioner och personal i fokus. Därför har man i början på 2017 uppdaterat godkännandeprocedurerna och ställer nu högre krav på dokumentation från entreprenörerna. Fiberlines sortiment av strukturella profiler är CE-märkta, som den enda glasfiberproducenten i EU, vilket är en garanti för produkternas kvalitet och egenskaper.

Enkla att bära omkring

Åtkomstvägarna är ofta svåra att nå på grund av sin svårtillgängliga placering och blir till dyra och tidskrävande uppgifter, men med den låga vikten hos glasfiber kan både installationstiden och användningen av specialmaskiner reduceras avsevärt.


Om lösningen:
En ny serviceplattform ska anläggas i samband med en ändring av uppvärmingsenheterna längs med järnvägsväxlarna i närheten av Vejle och det blir den första i en rad av leveranser till Banedanmark. Förutom serviceplattformen levereras också åtkomstvägar i form av trappor och mindre broar i glasfiber så att de ofta svårtillgängliga säkringslådorna och teknikskåpen kan underhållas enkelt och säkert i framtiden.

Tekniska specifikationer:
Serviceplattform
Material: Glasfiber
Längd: 4 m
Bredd: 1,1 m
Ledstångshöjd: 1,2 m
Ledstångstyp: Industrial

Trappa:
Material: Glasfiber
Längd: 7,5 m
Bredd: 0,8 m
Ledstångshöjd: 1,2 m
Ledstångstyp: Industrial
Lutning: 26 %

Bro:
Material: Glasfiber
Längd: 2 m
Bredd: 1 m
Ledstångshöjd: 1,1 m
Ledstångstyp: Industrial
Placering: Nära Vejle Station

Galleri

Glasfiber Serviceplattformar och åtkomstalternativ
Glasfiber Serviceplattformar och åtkomstalternativ