glasfiber-trappa

BEHÖVER INTE JORDAS

Leverantör

Fiberline Building Profiles A/S

Material

Strukturella konstruktionsprofiler

Fördelar

  • Elektriskt isolerande
  • Enkel montering
  • Stor styrka
  • Låg vikt
  • Korrosionsfritt material
  • Lätta att underhålla

Glasfiberkomposit intar de tyska järnvägar

Snabbare tåg ställer också krav på bättre lösningar längs spåren och därför behövde åtkomstvägarna på en sträcka nära Kassel optimeras. Resultatet blev två glasfibertrappor och en kund, Deutsche Bahn, som vill fortsätta att satsa hårt på glasfiberkomposit och därför har höjt kraven på området. Logiken hos den tyska järnvägen är både ekonomisk och praktisk.

För även om glasfiber från början är dyrare så slutade den samlade entreprenaden på ungefär samma prisnivå som en stållösning. Glasfiber har nämligen en låg vikt jämfört med stål och behöver dessutom inte jordas eftersom det inte är elektriskt ledande, vilket är en fördel som kan spara entreprenören både bemanning och arbetstimmar.

”Vi blev lite överraskade av att kompositlösningarna kunde konkurrera med traditionella lösningar i stål eller trä. Men när man räknar med alla kostnader för bemanning, maskiner och etableringstid var det ingen större prisskillnad. Och tillsammans med glasfibermaterialets långa hållbarhet valde vi därför Fiberlines lösning.” Pafos Busch, BeMo Tunnelling, totalentreprenör.

Enkelt att vara hantverkare idag

Ofta är spåren längs järnvägen svåra att komma åt och i detta projekt var det inget undantag. Därför var det också en klar fördel att glasfibertrapporna i stor utsträckning kunde monteras på förhand och dessutom inte heller kräver någon jordning, vilket är ett krav vid användning av t.ex. stållösningar.

”Fiberlines glasfiberlösningar är otroligt enkla att arbeta med eftersom de är lätta att montera och har en låg vikt. Med relativt litet manskap och utan specialmaskiner kunde vi montera trapporna i moduler på vår verkstad och därefter installera trapporna. Dessutom är materialet enkelt att bearbeta så att de sista anpassningarna kan göras direkt på installationsplatsen. Eftersom glasfiber inte rostar behöver det inte efterbehandlas.” Dirk Haake, diplomerad ingenjör hos KBM-Wiwemo GmbH, som stod för design, montering och dokumentation.

Framtidssäkra lösningar längs den tyska järnvägen

Deutsche Bahn fick sina standarder beträffande användning av fiberförstärkt komposit ändrade under våren 2016 i syfte att göra det lättare att använda innovativa lösningar. Förloppet med glasfibertrapporna, och i synnerhet resultatet, bidrar till att Deutsche Bahn i framtiden kommer att vara mer bekväma med att välja glasfiberkonstruktioner:

”Vi är fortfarande inte så vana vid att arbeta med glasfiber och därför betyder det mycket för oss när ett projekt som detta flyter så lätt, både vad gäller installationen av lösningarna, men också förloppet med Fiberline. De har lösningar av hög kvalitet och ordning på sin dokumentation, vilket är något som vi värderar otroligt högt hos en underleverantör”, säger Jutta Heine-Seela, projektledare på Deutsche Bahn.

Glasfibermaterialet har dessutom den fördelen att det är korrosionsbeständigt och otroligt starkt, vilket betyder att det inte tar skada av påverkan från dynamisk trafik eller skiftande väderförhållanden. Det garanterar att Deutsche Bahns nya trappor får en lång livslängd med minimala underhållskrav —ännu en ekonomisk fördel i det långa loppet.

 

Tekniska specifikationer:
Trappa Nord
Tekniska specifikationer:Material: Glasfiber
Längd: ca 18 m
Ledstångshöjd: 1,1 m
Placering: Nära Kassel, Tyskland

Trappa Syd
Material: Glasfiber
Längd: ca 20 m
Ledstångshöjd: 1,1 m
Placering: Nära Kassel, Tyskland

Galleri

glasfiber-trappa
glasfiber-trappa