Glasfiber-plattform

MINSKA DE TOTALA OMKOSTNADERNA

Leverantör

Fiberline Building Profiles A/S and Ilecsys Rail

Material

Gallerdurkar, u-profiler och ledstänger i glasfiber

Fördelar

  • Enkel montering
  • Elektriskt isolerande
  • Stor styrka
  • Låg vikt
  • Lätta att underhålla

Ny järnvägsplattform uppförd på en dag

En ny plattform i glasfiber längs den brittiska järnvägen uppfördes på en dag – utan användning av kostsamma järnvägsfordon och med minimala störningar i tågtrafiken. Det bidrog till att minska de totala omkostnaderna för slutkunden Network Rail.

Plattformen byggdes av vår samarbetspartner Ilecsys Rail vid Harrowden & Wellingborough norr om London, och ska användas till transformatorer och värmeskåp. Plattformen ger skydd åt järnvägspersonalen när installationerna ska kontrolleras.

Snabb uppförsel minskar kostnaderna

Våra glasfiberprodukter är inte elektriskt ledande och passar bra för användning just längs järnvägen, då både jordning och limning kan minskas. Det sparar inte bara tid vid uppförseln, utan minskar även kostnader för framtida underhåll.

”De färdiga lösningarna tillsammans med en betongfri grund gör det möjligt att installera transformatorplattformarna på endast en arbetsdag. Genom att lyfta alla komponenter för hand och montera lösningen på plats kunde vi också undvika att använda järnvägsfordon” berättar Lewis Westbury, Managing Director, Ilecsys Rail

Plattformen uppfördes under fjärde kvartalet 2019. Fiberlines gallerdurkar, u-profiler och ledstänger i certifierat glasfiber användes.

Hög kvalitet och lång livslängd

Våra glasfiberprofiler och -galler är dessutom korrosionsfria och har en lång livslängd trots påverkan från väder och närbelägen trafik.

”Lösningen stödjer Network Rails mål för 2024 (CP6) att leverera en robust, jordningsfri och handburen lösning med låg vikt. Grunden lades och plattformen uppfördes inom två dagar. Plattformen utformades in-house med användning av CE-märkta profiler och galler av hög kvalitet från Fiberline” berättar Lewis Westbury, Managing Director

Alla våra glasfiberprofiler är certifierade enligt en mängd erkända standarder, bl.a. CE, tyska aBG och EN13706. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss.

Hållbart alternativ

Den låga vikten underlättar inte bara hanteringen av våra produkter och lösningar, utan innebär även en mindre användning av resurser och reducerade koldioxidutsläpp. Med en energieffektiv produktion och lång livslängd utan behov av underhåll kan vi vara en del av våra kunders hållbara värdekedja.

Galleri

Glasfiber-plattform
Glasfiber-plattform