Hur limmar man glasfiber?

Limning av glasfiber beror på vilken typ av uppgift det handlar om, men det är oftast mycket enkelt. Vi rekommenderar att ytan först slipas med sandpapper och rengörs för att ta bort damm, målning m.m. På det sättet uppnås en bättre vidhäftning. Vi rekommenderar alltid att man följer anvisningarna från leverantören när det gäller torktid, säkerhetskrav m.m.

 

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Våra produkter