Hur målar man glasfiber?

Det är enkelt att måla glasfiber, men ett lyckat resultat beror både på lösningen och på den önskade finishen. Här får du våra rekommendationer för att måla glasfiber.

Metod:
1. Profilen rengörs från fett och damm.

2. Profilen grundmålas. Om en högre finish önskas rekommenderar vi att grundmåla profilen.

3. Profilen är nu grundmålad.

4. Om en högre finish önskas ska profilen slipas efter grundmålning för att ta bort överflödig glasfiber som har rest sig.

5. Profilen målas med den önskade färgen. Vi rekommenderar att använda en tvåkomponents-polyuretanmålning med en skikttjocklek på 40–60 μ i torrt tillstånd. Om du har andra typer av målningsuppgifter ger vi dig gärna fler goda råd.

 

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Våra produkter