bild av kyltorn

Var lämpar sig glasfiberprofiler bäst?

Tack vare glasfiberprofilernas många fördelar används de i och till en mängd olika industrier och användningsområden.
Det unika styrke-/viktförhållandet gör dem mycket lämpliga till viktbesparingar i samband med broar, kyltorn och offshore-installationer eftersom den låga vikten bl.a. resulterar i snabbare installation. Läs mer här

Profilerna är korrosionsfria och har en enastående hållbarhet. Det gör dem lämpliga för användning där de är under konstant påverkan från väder och vind eller kemikalier, saltvatten, klorvatten och andra aggressiva vätskor. Det kan t.ex. vara på reningsverk eller offshore, eller i naturområden, simhallar eller generellt inom industrin. Genom att använda glasfiberprofiler uppnår man en hög säkerhet och en lång livslängd eftersom materialet varken rostar eller får röta under de aggressivaste av förhållanden. Läs mer här


Därutöver är materialet elektriskt isolerande och används brett inom spårvägar. Läs mer här

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Våra produkter