BEKLÄDNAD MED GLASFIBERGALLERDURKAR

UNIKA ESTETISKA MÖJLIGHETER

Gallerdurkar i glasfiber kan användas som en del av fasaden för att skapa en spännande ljuseffekt, samtidigt som de klarar av att följa byggnadens viktbegränsningar. Detta beror på att GRP-materialet är lättare än traditionella material, som betong. Det är också hållbart och kräver inget underhåll.

Ett naturligt ljusflöde

Nätstrukturen på gallerdurken tillåter naturligt solljus under dagen att lysa genom mörka byggnader, som parkeringar och lagerbyggnader. Detta gör det möjligt för arkitekter att kombinera funktionalitet och design i ett projekt.

Kort handläggningstid, snabb montering

Dessutom gör Fiberlines gallerdurkar det möjligt att spara tid och resurser då profilerna kan bearbetas på plats. Med en låg vikt är våra gallerdurkar lätta att hantera och transportera utan några specialmaskiner.

 

 Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Datablad för gallerdurkar

Datablad för gallerdurkar

Funktionalitet och design möts i konstprojekt

Den världsberömda konstnären Kirstine Roepstorff använde gallerdurkar i glasfiver i en del av fasaden för att skapa en spännande ljuseffekt, samtidigt som man lyckades följa byggnadens viktbegränsningar. Det är definitivt inte bara ytterligare en betongkonstruktion.

Våra produkter

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind och aggressiva vätskor. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier och vätskor. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Senaste nytt