bild av Industriplattformar

INDUSTRIPLATTFORMAR I GLASFIBER

FÖR AGGRESSIVA MILJÖER

Plattformar som används inom industrin kan ha många olika former och storlekar. Plattformarna dimensioneras med fokus på säkerhet och användbarhet, medan designen har en lägre prioritet. De flesta plattformar är därför olackerade och är utrustade med Fiberlines system för industriräcken (länk). Den bärande konstruktionen för plattformarna består av U- och I-profiler, medan däcket kan utgöras av MD/HD-plankor eller galler. Vikten ligger oftast mellan 40 och 60 kg/m2, och priset förväntas ligga under 1 000 EUR/m2. Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Illustration

FRP-plattform bunden till en stor pelare stående på fyrkant rör. Som gångväg kan gallardurk eller plankor användas.

1. Industriellt räcksystem
2. U-profiler
3. Fyrkant rör används som pelare
4. Stöd som används om konstruktionen står på fyrkant rör
5. Ingång till plattformen
6. Ledstångsprofil, artikelnr 122007 eller 122051
7. Bultar för att fästa ledstångsprofiler på fyrkant rör
8. Stolpar tillverkade av fyrkant rör 60x60x5 eller 50x50x5
9. Sparklist, artikelnr 120486
10. Nitar
11. Sparklist, artikelnr 120486
12. W-Clip, artikelnr 149108
13. Ankarbult, konstruerad för enskilda projekt
14. FRP-gallerdurk
15. U-profil, tvärbalk
16. Stål 90 graders fäste
17. Bultar som används för montering av underkonstruktion
18. Bultar som används för montering av underkonstruktion
19. Stålplåt som används för lastfördelning

Datablad

Ladda ner datablad för plankor
Ladda ner datablad för gallerdurkar
Ladda ner datablad för profiler

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind, aggressiva vätskor och alkalier i samband med betong. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier, vätskor och alkalier. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Våra produkter

Senaste nytt