bild av industri

INDUSTRIELLT RÄCKE I GLASFIBER

SNABB INSTALLATION ONSITE

Fiberline industriellt räcke är dimensionerat enligt ISO 14122 och EN 50308 vilket ger dig försäkran om att ledstångssystemet tål vertikala och horisontella belastningar upp till 1 kN / m och inte kan böjas mer än 30 mm. Dessutom har industrihandlister en knä- och sparkplatta, alla gjorda av glasfiberkompositer. Ledstångssystemet kan konfigureras och förmonteras utanför anläggningen, vilket gör installationen mycket effektivare på plats. Dessutom är eventuella ytterligare modifieringar enkla att göra på byggarbetsplatsen, eftersom materialet kan bearbetas med vanliga elverktyg. Behövs hjälp?  Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Illustration

Industriellt räcke kan monteras på alla underkonstruktioner med och utan fästen.


1. Ledstångsprofil 80x80x7 mm, artikel nr 122051
1a. Ledstångsprofil 70x60x5 mm, artikel nr 122007

2. Genomgående bult med insexmutter
2a. Dold montering med vinkelprofiler på ledstångens insida
2b. Montering med nitar

3. Stolpar tillverkade av fyrkantiga rör 60x60x5 mm eller 50x50x5 mm

4. Fotlist, artikelnr 120486
4a. Rör 40x34 mm artikelnr. 020231

5. Genomgående bult med insexmutter
5a. Limningsområde
5b. Montering med nitar

6. Sparklist, artikelnr 120486
7. W Clip, artikelnr 149108
8. Ankarbult, konstruerad för enskilda projekt
9. FRP-galler
10. U-profiler, tvärbalk
11. Stål 90 graders fäste
12. Bultar som används för montering av underkonstruktion
13. Bultar som används för montering av underkonstruktion
14. Stålplåt som används för lastfördelning
15. Gängstång med kupolmutter
16. Neopren för att dämpa vibrationer

Datablad

Ladda ner datablad för plankor
Ladda ner datablad för gallerdurkar
Ladda ner datablad för profiler

Våra produkter

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind och aggressiva vätskor. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier och vätskor. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Senaste nytt