bild av pultrudering

den 25 februari, 2021

Vi har ett komplett certifieringspaket med både aBG och EBA!

Med CE-märkningen, det tyska aBG-byggnadsgodkännandet samt EBA-godkännandet för våra glasfiberförstärkta polymerprofiler (GFRP-profiler) har vi det kompletta paketet av certifieringar för att skapa starka installationer inom järnvägssektorn. Dessutom har Fiberline Building Profiles blivit certifierade som tillförlitlig leverantör av Deutsche Bahn (DB) enligt den högre projektstandarden (HPQ). Detta underlättar för våra kunder att arbeta med glasfiber eftersom de kan köpa alla väsentliga certifierade GFRP-produkter på ett och samma ställe och få hela lösningen godkänd för sina järnvägsinstallationer. Dessa certifieringar demonstrerar även vårt åtagande att leverera hög kvalitet varje gång som våra kunder väljer att köpa våra produkter.

Allt du behöver är en leverantör med alla de väsentliga godkännandena

EBA-certifieringen är ett bevis på att våra produkter har testats av tredje part och är därför ett godkännande av våra högkvalitativa profiler.

”Vi har goda erfarenheter av EBA-certifieringen. Så när vissa bestämmelser för godkännande ändrades genomförde vi ytterligare tester i enlighet med ändringarna. Vi genomförde ett stort officiellt testprogram och vi klarade alla tester, vilket gav oss ett EBA-godkännande”, säger Stephan Wischnewski, Technical Solution Manager på Fiberline Building Profiles A/S.

Vår nuvarande certifiering gäller i fem år, och med både aBG-certifieringen på våra profiler och EBA-certifieringen för våra GFRP-gallerdurkar har vi ett komplett paket av certifieringar för installationer längs järnväg. Det här är ett fördelaktigt paket för våra kunder eftersom de kan få komplett och korrekt teknisk dokumentation samlat och därmed endast behöver en leverantör för sina byggprojekt. Detta gör det mycket enklare för kunderna att använda våra produkter. Alla våra glasfiberprofiler och gallerdurkar är certifierade enligt accepterade standarder och vi kan leverera produkter med rätt certifieringar för järnvägsinstallationer och även inom andra områden med liknande krav.


Vi möter kraven på järnvägsinstallationer

Tillträde till järnvägsspåren är vanligtvis svårt, men med våra GFRP-kompositer blir det mycket enklare för järnvägssektorn att ha tillträde till och kunna förbättra spårinstallationerna. Våra glasfibergallerdurkar och -profiler erbjuder en mycket bra elektrisk isolering och därför minimeras komplexiteten kring jordning längs med järnvägsspår och elektriska ledningar. GFRP-produkter har dessutom fördelen av att vara korrosionsbeständiga och otroligt starka. De skadas inte av dynamisk påverkan av trafiken eller varierande väderförhållanden, vilket innebär en lång livslängd med minimalt underhåll. En avgörande finansiell fördel på lång sikt. Alla våra gallerdurkar har också en halkskyddad yta, vilket gör dem till en optimal lösning för järnvägstrappor, gångbroar, plattformar samt service- och flyktvägar. Detta garanterar ett säkert tillträde för personalen och för underhåll kring spåren.

Se alla våra certifieringar här.