Fiberline key account manager i ett möte som pekar på sin dator

OM FIBERLINE BYGGPROFILER

Vem är vi

På Fiberline Building Profiles är vi specialister på kompositmaterial och vi har världens största webbshop med CE-märkta glasfiberprofiler!

I mer än 40 år har vi inspirerat våra kunder runt om i världen till hållbara slutlösningar, som på sina respektive sätt hjälper till att skapa MER MED MINDRE. Det finns ett brett användningsområde för våra byggmaterial inom bygg och industri, där hög styrka, låg vikt och lång hållbarhet är av avgörande betydelse. Dessa unika fördelar gör glasfiber till ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella material som stål, aluminium, trä och betong.

Världens största webbshop

För Fiberline Building Profiles är vår viktigaste uppgift att möta våra kunders behov av energieffektiva lösningar för bygg och industri. Därför har vi idag sett till att våra kunder runt om i hela världen har enkel tillgång till våra byggmaterial via våra webbshop. Den är idag världens största för CE-märkta glasfiberprofiler, så den är verkligen något att gå på upptäcktsfärd i. Se vårt produktsortiment här.

Skapa mer med mindre

Ett av våra kännetecken är vår produktionsmetod: pultrudering. Det är en energioptimerad process som gör det möjligt för våra kunder att skapa mer intelligenta lösningar. Med lägre koldioxidavtryck, längre hållbarhet, lägre vikt och mindre resurser för underhåll och hantering så skapar våra kunder mer värde med glasfiber, men med mindre resurser än om de hade valt traditionella material. Pultrudering är dessutom en kontinuerlig tillverkningsprocess som är din säkerhet vad gäller hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter. Du kan läsa mer om pultrudering här

Förutom Fiberline Building Profiles består Fiberline-koncernen av Fiberline Composites som riktar sig till vindindustrin. 

Ett urval av händelser i Fiberlines historia

 

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind, aggressiva vätskor och alkalier i samband med betong. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier, vätskor och alkalier. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Senaste nytt