bild av produktion

Vad är glasfiber?

Glasfiber är ett kompositmaterial som är sammansatt av glasfiber och härdad plast. Glasfiberlösningar kan framställas på många olika sätt, men här på Fiberline använder vi pultrudering som är ett av våra kännetecken. Här dras torra fibrer genom en sluten maskin där de impregneras med ett matrismaterial som bl.a. innehåller härdad plast. Härigenom skräddarsys profilens unika egenskaper som anpassas exakt till sin användning, t.ex. konstruktionsprofiler till bygg och industri.

Processen säkerställer en hög, enhetlig kvalitet så att du alltid får samma material varje gång du handlar med oss. Materialets egenskaper i profilerna beror på mängden glasfiber och matrisblandningen.

Läs mer här Download area

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Se mer om pultrudering

Våra produkter