bild av glasfiberbro i Kibaek Danmark

KOMPLETTA GLASFIBER-BROAR

ENKEL INSTALLATION ONSITE

Typiskt för kompletta glasfiber-broar är att understrukturen, brotäckningen och räckena är tillverkade av FRP-material. Stål används endast för bultar, muttrar och brickor.

Med ett vanligt profilprogram från Fiberline är det möjligt att konfigurera och bygga kompletta FRP-broar på upp till 20 meter i längd. 

Kompletta glasfiber-broar är normalt gång- eller cykelbroar med en trafikbelastning på upp till 12 ton. Broar upp till 10 meter görs möjliga med en understruktur av balkar och för broar över 10 meter krävs fackverk.

Broarnas vikt är cirka 60–80 kg/m2 inklusive antihalkytan och priset är 1 200–2 000 EUR/m2*.

 Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Titta på den här videon om hur man monterar en hel FRP-bro.

Illustration

Fiberlines kompletta glasfiberbroar använder endast material tillverkat av Fiberline Buillding Profiles A / S. Huvudbalkarnar är från stora U- och I-profiler och beläggningen är gjord av HD-planka. Räcket är vårt vanliga broräcke, också helt tillverkat av FRP.

1. Huvudbalkar, hörn av U-profiler, mittbalkar från I-profiler
2. Betongfundament
3. HD-Plank, artikelnummer 122088
4. HD-Clip, artikelnummer 149100
5. Bultar för att fästa huvudbalkarna på fundamentet
6. Ankarbult
7. Stålvinkel för att fästa bron på fundamentet
8. Bultar för montering av parapetter till U-profilerna
9. Parapetter gjorda av fyrkantiga ihåliga sektioner
10. Neoprenkuddar för dämpning och skydd av huvudbalkarna
Faktablad för plankor

Ladda ner datablad

Fiberline Medium Duty Planka
Fiberlines planka MD (Medium Duty) är designad för att säkra ett utmärkt förhållande mellan pris och prestanda. Plankans vikt är endast 6,58 kg/m, vilket gör den lätt att hantera på plats. Plankor MD är, som andra produkter från Fiberline, tillverkade av glasfiber som har unika egenskaper, såsom lång, bevisad livslängd samt hög korrosionsbeständighet och styrka. Plankor MD kan även fås med halksäker yta.

Fiberline Heavy Duty Planka
Den kraftiga plankan HD (Heavy Duty) är lämplig för applikationer där belastningskraven är 5 kN/m2 och med punktbelastningar på 10 kN, t.ex. som däck till cykelvägar och gångbroar. Plankorna HD är korrosionsfria och har en lång livslängd även under krävande och korrosiva förhållanden, t.ex. i simbassänger, industri och kyltorn samt offshore. Andra fördelar inkluderar hög styrka, låg vikt och elektrisk isolering. Plankor HD kan även fås med halksäker yta.

Fiberline Ultra Duty Planka
Ultra Duty Plank är vår starkaste brotäckning och den är designad enligt de strängaste belastningskraven för gång- och cykelbroar. UD-plankan möjliggör viktbesparingar och enkel bearbetning på installationsplatsen eftersom den är korrosionsbeständig mot bl.a. en mängd kemikalier och saltvatten. Som slityta kan man använda asfalt eller PMMA/Epoxy som beströs med sand eller grus. 

Relaterade cases

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind och aggressiva vätskor. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier och vätskor. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Våra produkter

Senaste nytt