bild av glasfiberbro

GLASFIBERRÄCKE FÖR BROAR

SNABB INSTALLATION MED LÄTTA MATERIAL

Fiberline-räcken är tillverkade av icke-frätande och lätta material och ger därför utmärkt beständighet mot miljöfaktorer och en snabb installation.

Materialen har en mycket längre livslängd än konventionella byggmaterial och är praktiskt taget underhållsfria. Ledstångssystemet kan konfigureras och förmonteras utanför anläggningen, vilket gör installationen mycket effektivare på plats. Dessutom är eventuella ytterligare modifieringar enkla att göra på byggarbetsplatsen, eftersom materialet kan bearbetas med vanliga elverktyg. Behövs hjälp?  Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Illustration

Nedan hittar du räcken Fiberlines typ 1 för broar. Detta system är konstruerat för att tåla belastningar enligt EN 1991-2 och har en maximal öppning på 120 mm.

1. Fyrkant rör 60x60x5 mm, artikel nr 060274
2. Bult, minst M12. Knälist, artikel nr 120486
3. Avslutning för ledstång, artikel nr 148922Datablad

Ladda ner datablad för plankor
Ladda ner datablad för gallerdurkar
Ladda ner datablad för profiler

Våra produkter

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind och aggressiva vätskor. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier och vätskor. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Senaste nytt